Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9404
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÜrgen, Mustafatr_TR
dc.contributor.authorBaloğlu, Alpertr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-07-02tr_TR
dc.date.accessioned2015-09-17T12:47:50Z-
dc.date.available2015-09-17T12:47:50Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9404-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, alüminyumun yüzeyinde antibakteriyel bir tabaka oluşturmaktır. Ayrıca antibakteriyel amaçla kullanılacak alüminyum malzemelerin dekoratif açıdan da kullanışlı olması için, renklendirme işlemiyle birlikte uygulanabilir olması gerekmektedir. Böylece amaç, anodizasyonla oluşturulan poröz oksit tabakasının elektrolitik yöntemle renklendirilmesi ve çözeltiye katılan gümüşün de porlarda birikmesiyle malzemeye antibakteriyel özellik kazandırılmasıdır. Çalışmanın içinde, farklı koşullarda hazırlanmış numunelerden hangilerinin daha iyi antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunun belirlenmesi de amaçlanmıştır. Bu amaçla, farklı konsantrasyonlarda gümüş içeren çözeltilerde renklendirilen numunelerdeki ve renklendirmeden sonra farklı sürelerde kapama işlemine maruz kalan numunelerdeki bakteriyel aktiviteler ölçülmüştür. Farklı koşullarda kaplanan numunelere daha sonra tuz püskürtme testi uygulanmıştır. Bakteri testleri sonucunda, kapama işlemi yapılmamış numunelerde hiç bakteriye rastlanmazken, diğer numunelerde ise yüzeydeki bakteri miktarında %60-90 arası değişen oranda azalma görülmüştür. Kapama işlem süresi azaldıkça antibakteriyel etki artmaktadır. Ayrıca renklendirme çözeltisindeki gümüş konsantrasyonunun artması da antibakteriyel özelliği bir miktar arttırdığı görülmüştür. Yapılan tuz püskürtme testinde ise, 120 saat sonunda kapama yapılmamış numunenin yüzeyinde kısmi renk değişimleri görülmüş, yapılan SEM analizinde,renk değişimi olan kısımda süngerimsi yapı ve çatlaklar olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this study is to form an antibacterial layer on the aluminium surface. This should be alse used with electrolytic coloring for decorative reasons. Thus, the main purpose of the study is to coloring the porous anodic oxide film with silver added electrolytics and to have a surface with antibacterial properties. It is also intended to determine, prepared under different conditions, which specimen has the best performance and which is the worst. So, bacteria tests and salt spray test is applied to the specimens with different silver concentrations and different sealing times. According to the bacteria tests, no bacteria detected on the unsealed specimens, while the bacteria on the sealed specimens decrease by 60-90%. As the sealing time decreases, the antibacterial activity of the specimens increase. Besides, increasing the silver concentration of the electrolyte, slightly increases the antibacterial activity. In the salt spray test, the unsealed specimen had some change in color after 120 hours. Analysis on SEM showed that the part with color change has a spongy structure and lots of cracks on the surface.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectantibakteriyel kaplamatr_TR
dc.subjectalüminyumtr_TR
dc.subjectgümüştr_TR
dc.subjectelektroliztr_TR
dc.subjectrenklendirmetr_TR
dc.subjectantibacterial coatingen_US
dc.subjectaluminiumen_US
dc.subjectsilveren_US
dc.subjectelectrolyseen_US
dc.subjectcoloringen_US
dc.titleAlüminyum Alaşımlarına Anodik Oksit Filmi İçerisine Gümüş Katılması Yolu İle Antibakteriyel Özellik Kazandırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeAddition Of Silver To The Anodic Oxide Film Of Aluminium Alloys To Gain Antibacterial Propertiesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMalzeme Mühendisliği YL.tr_TR
dc.contributor.departmentMaterials Engineering MSc.en_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8618.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.