Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9193
Title: Haliç Dip Çamurunun Mikrobiyal Tür Dinamiğinin Morfolojik Ve Fizyolojik Bazda Belirlenmesi
Other Titles: Characterization Of Microbial Species Dynamics Of The Golden Horn Sediment Morphologically And Physiologically
Authors: İnce, Orhan
Sayı, Nilay
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: Haliç
Spesifik Metan Aktivite Testi
Anaerobik
Mikrobiyolojik Çalışma
The Golden Horn
Specific Methanogenic Activity Test
Anaerobic
Microbiological studies
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul Haliç’in yedi ayrı noktasından (Galata ve Unkapanı Köprüleri, Camialtı, Valide Sultan, Eyüp-Sütlüce Önü, Adalar Arası ve Sonrası) alınan dip çamuru numuneleri ile spesifik metan aktivite (SMA) testi ve mikrobiyolojik çalışmalar sürdürülmüştür. Yürütülen deneysel çalışmalar yardımıyla, dip çamurlarının potansiyel metan üretim hızları ve metan bakterisinin tür dağılımı belirlenmiştir. Ortaya konan sonuçlar, literatürdeki tam ölçekli anaerobik reaktörlerden elde edilen veriler ile karşılaştırıldığında anlamlı bir yakınlık dikkat çekmektedir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç’te yürütülen Çevre Koruma Projesi ile su ve çamur kalitesindeki belirgin düzelmenin yanı sıra, metan üretiminin uzun yıllar devam edeceği ve çamurun tamamıyla stabilize olmasının zaman alacağı ortaya konmuştur.
In this study, specific methanogenic activity (SMA) test and microbiological studies had been preceded on the sediment samples taken from seven different points of the Golden Horn (Galata and Unkapani bridges, Camialtı, Valide Sultan, front part of Eyüp- Sütlüce, part between and after the islands). The potential methane production rate and the distribution of methane bacteria species of the sediment were characterized by the help of experimental studies. There is a meaningful proximity between the results of the experimental studies and the full-scale anaerobic reactor datum from the literature. Despite the evident recovery of the water quality and sludge with the Golden Horn cleaning program carried on by İstanbul Water and Wastewater Management (İSKİ) and İstanbul Metropolitan Municipality (İBB), it is appeared that the methane production will continue for years and the stabilization of the sludge will take time.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/9193
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1341.pdf4.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.