Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/919
Title: Perakende Ticaretin Gelişimi Ve Türkiye Deki Yapı Marketlerin Tedarikçi Firmaların Ürün Tasarımı Yeteneklerinin Gelişimine Etkisi
Other Titles: Development Of Retail Trade And The Effect Of The Turkish Home Improvement Markets On The Product Design Capabilities Of The Suppliers Companies
Authors: Er, Özlem
Merçan, G. Gülçin
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Perakende ticaret
Yapı marketler
Tasarım
Ürün Tasarımı
Retail trade
Home improvement markets
Design
Product design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Türk perakende sektöründe hızla gelişen yapı marketlerin, sahip oldukları satın alma gücü ile tedarikçi firmaların ürün geliştirme kabiliyetlerini nasıl etkilediklerini ortaya koymaktır. Tez kapsamında, öncelikle, Türkiye ve Dünya da perakende ticaretin tarihsel gelişimini ve yapı market sektörü incelenmiştir. Daha sonra, vaka çalışması olarak ele alınan Koçtaş firması literatür araştırması, gözlem, görüşme ve anket yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Vaka çalışması sonuçları değerlendirildiğinde, Türkiye deki yapı marketlerin tedarikçi firmaların ürün tasarımı yeteneklerinin gelişimine sınırlı bir katkı yaptıkları anlaşılmıştır.
The aim of this study isto reveal the effects of Do-It-Yourself or Home Improvement markets with their big purchasing capacities to the development of product design capabilities of their supplier companies in the Turkish retail sector.The thesis firstly examined the historical development of retail business and specifically home improvement sector in the World and in Turkey. Following the literature review on the retail sector, Koçtaş, A major home improvement retail company, was examined as a case study by using the methods of document search, observation, interview and survey in combination. The findings of the case study showed that home improvement retail companies in Turkey have a limited contribution to the development of product design capabilities of their suppliers.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/919
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7408.pdf7.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.