Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/918
Title: Koku Kullanım Kültürü Ve Türkiye De Kolonya Ambalajı
Other Titles: The Culture Of Using Fragrance And The Packaging Of Eau De Cologne In Turkey
Authors: Bayazıt, Nigan
Topal, Hande
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Koku
Esans
Kolonya
Parfüm
Flakon
Ambalaj
Tüketim Tarihi
Fragrance
Essence
Eau de Cologne
Perfume
Flacon
Packaging
History of Consumption
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, koku kullanımı tarihsel gelişim içinde ele alınmıştır. Tarihten günümüze koku kullanımının kültürel hayatımızda önemli bir yere sahip olmasına rağmen ülkemizde konu üzerine yeterli sayıda kaynağa rastlanamamıştır. Koku kullanımı incelenirken, Türk toplumunun gündelik hayatında ayrı bir yeri olan kolonya kendi kültürünü oluşturması açısından ele alınmış, tüketicinin kolonya kullanımındaki tercihleri, kullanım şekilleri, kullanılan yerler araştırılmıştır. Çalışmada Türk tüketim tarihine de değinilerek, tercihler, alışkanlık ve geleneklerdeki değişimin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Kokuyu niteleyen ve kokudan bağımsız düşünülemeyecek ambalajı da araştırma kapsamında tutulmuştur. Kolonya ve koku kullanımındaki değişimler ambalajdaki değişimleri de beraberinde getirmiştir. Geçmişten günümüze kolonya ambalajları ele alınarak, koku kullanım kültürünün gelişimiyle paralelliği sorgulanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın araştırma kısmında niteliksel araştırma yöntemi kullanılarak perakendeci ve kolonya üreticileriyle görüşmeler yapılmıştır.
In this study the use of fragrance is considered as a culture in historical evolution. Although the fragrance usage is an important issue in our culture, there is few literature on this topic. Because of the fact that eau de cologne has a comman usage in everyday life of our society, it is observed as a case study. To reveal the changes in habits and the culture, the history of consumption in Turkey is studied as a topic. Because the packaging has an important role in the character of the fragrance, the packaging of eau de cologne is studied as well. In the experimental research, qualitative research method is used. To find out the developments in Turkish fragrance market and to reveal the history of fragrance production, interviews are made with different kinds of retailers and producers.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/918
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7404.pdf27.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.