Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/915
Title: Helikopter Tasarım Sürecinde Pilot Koltuğu Tasarım Kavram Hata Türü Ve Etkileri Analizi (htea)
Other Titles: Design Concept Failure Modes And Effects Analysis In Helicopter Pilot Seat Design Process (fmea)
Authors: Bayazıt, Nigan
Tunçelli, S. Bahar
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: HTEA
pilot koltuğu
kavram
tasarım
FMEA
pilot seat
concept
design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Ford’un Tasarım Kavram HTEA modeli en iyi kavramsal tasarım alternatiflerini seçmek ve/veya sistem tasarım şartnamelerine karar verebilmek amacıyla helikopter pilot koltuğuna uygulanmıştır. Helikopter pilot koltuğunun kapsamında olduğu Rotorlu Araçlar Tasarım ve Mükemmeliyet Merkezi’nde (ROTAM’da) süregelen DPT tarafından desteklenen ve İTÜ Rektörlüğü tarafından yönetilen helikopter projesinin temel hedefi, ülkemizde eksikliği çekilen belirli bir görevi tanımlanmış olan bir hava aracının (helikopter) kavramsal tasarımından başlayarak detay tasarımını gerçekleştirmek ve bu tasarımın üretimini planlamak ve sertifikasyonunu sonuçlandırmak becerisinin kazanılmasıdır. Helikopter pilot koltuğunda çıkabilecek olası arızaların ve ilgili sebeplerinin ele alınması ve çözümlenmesiyle, ürünün kalite, emniyet ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik, kritik durumlarını ve zayıf noktalarını belirlemek için tasarımın kavram aşamasında iken bir ekip tarafından analizi ve gerekli tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
In this study Ford’s Design Concept FMEA is implemented in helicopter pilot seat to determine the optimum concept alternatives and/or changes to system design specifications. Helicopter pilot seat design is part of the project that is supported by DPT (Turkish Government Planning Organization) and managed by ITU (Istanbul Technical University) rectorship HAGU Havacılık Araştırma ve Geliştirme Projesi (Aviation Research and Development Project) study which has the main aim of gaining ability to begin with making preliminary design than to make a detailed design of an aircraft (helicopter) which is defined for a specific mission, and to plan for production of this design and to finalize the certification process. Considering the potential failure modes and effects in the concept design of helicopter pilot seat, it is intended to analize and identify the critical points and characteristics important to product safety and regulatory conformance and customer quality in the early stages of concept design.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/915
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7078.pdf8.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.