Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/912
Title: Sürdürülebilir Oluklu Mukavva Ambalaj Tasarımı: Olmuksa Örneği
Other Titles: Sustainable Corrugated Cardboard Package Design: Case Of Olmuksa
Authors: Er, Özlem
Erişmiş, Mehmet Cercis
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Sürdürülebilirlik
sürdürülebilir ambalaj
sürdürülebilir tasarım
Sustainability
sustainable package
sustainable design
corrrugated
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalısmada, tek örnek olay yöntemi kullanılarak oluklu mukavva üreticisi Olmuksa’da sürdürülebilir oluklu mukavva ambalaj tasarımının hangi durumlarda gündeme geldigi örnek ürünler üzerinde inceleme yapılarak degerlendirilmistir. Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tasarım ve sürdürülebilir ambalaj tasarımı konusundaki yazın incelenmis; bu kavramların uygulamada nasıl görüldügünün ortaya çıkarılması için Olmuksa’da belirlenen örnek olay yöntemiyle bir arastırma yapılmıstır. Arastırma sonucunda tasarlanan ürünlerde sürdürülebilirlik kavramlarıyla deger yaratma örneklerine rastlanmıstır.
In this study, the corrugated cardboard manufacturing company Olmuksa is investigated by using the single case study method. Firstly, subjects of sustainability, sustainable design, and sustainable package design are searched for in the literature. Then, a research method is determined in order to explore the application of these concepts in design and development practices of the company. Lastly a single case study is undertaken in Olmuksa. The findings of the study showed that there are examples of value creation with the concepts of sustainability in the designed products.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/912
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7063.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.