Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9028
Title: Gemi İşletmeciliğinde Kimyasal Tanker Ve Kuru Yük Gemisi Yatırım Analizleri
Other Titles: Dry Cargo And Chemical Tanker Investment Analysis In Ship Management Sector
Authors: Güler, Nil
Çolak, Serdar
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Gemi Yatırım Analizi
Kuru Yük Gemisi İşletme
Kimyasal Tanker İşletme
Ship Investment Analysis
Dry Cargo Ship
Chemical Tanker
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gemi işletme sektöründe mevcut organizasyonların doğru bir şekilde işletilmesi için, öncelikle bunların günümüzdeki işleyiş şekillerini ve sektörde yapılan yanlışları ortaya çıkartmak gerekir. Çalışmada gemi işletme şirketlerinin başlıca sorunu olan, yanlış kurulan ve işleyen maliyet sisteminin doğru bir şekilde kurulması için gemi işletmeciliğinde maliyetler ve maliyet sisteminin kurulması gibi bilimsel çözüm önerileri incelenerek, gemi işletmeciliğinin ayrılmaz parçalarından olan acentelik ve brokerlık sektörünün sorunları ortaya konulmuştur ve bu organizasyonları yabancı ülkedeki organizasyonlarla kıyaslayarak, eksik yönleri gösterilmiştir. Bu organizasyonların daha verimli çalışmasını sağlayacak gemi acentelerinde ve diğer benzer iş kollarında da kullanılan müşterilerle uzun dönemli ve iyi ilişkiler kurmak için gerekli olan İlişki Pazarlama Yaklaşımı gibi acentelik sektöründe uygulanması ve geliştirilmesi gereken çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.Bunun yanında 5 yaşında 5000 dwt luk bir kimyasal tanker ile aynı yaşta bir kuru yük gemisinin günlük işletme maliyetleri hesaplanmış, bu gemilere yapılacak yatırımlardan hangisinin daha kârlı olacağını öngörebilmek amacıyla Net Bugünkü Değer ve Gelecek Bugünkü Değer Metotları kullanılarak ilk yatırım maliyetleri yıllık gider ve kazançlar ve 5. yıl sonunda bu gemilerin satılmasıyla elde edilen kazanç göz önüne alınarak Gemilerin 5 yıllık Maliyet Analizleri yapılmış ve hangi gemiye yatırım yapılmasının daha avantajlı olacağı sonucuna varılmıştır.
This thesis consists of six parts: in part 1 a general section including an introduction, a literature review, the important aspects of the life history of ship management sector and the objectives of the study are explained. In Part 2 the personal and scientific investigations on the shipping sector, the ship agency and brokerage are described, in addition types of ship management organizations is defined. In Part 3 a new approach to the studies on the consumer relationships in maritime sector is explained, in Part 4 the financial system of ship management companies are defined. In Part 5 comparison between the 5 years old, 5000 dwt dry cargo and chemical tanker investments are analysed by using present and future worth methods. In the final Part 6, the general discussion, results are put in a wider perspective.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/9028
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7176.pdf8.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.