Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9027
Title: Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Avrupa Denizcilik Politikaları Ve Türkiye’nin Uyumu
Other Titles: Turkey’s Harmonisation With European Union Maritime Policies In The Process Of European Integration
Authors: Güler, Nil
Özen, Cihan
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Avrupa Birliği
Denizcilik sektörü
Türk denizciliği
Müktesebat
European Union
Maritime sector
Turkish maritime
Acquis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Son yıllarda Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine verilen önemin artması ile Türk denizciliğinin Dünya standartlarını yakalaması gereksinimine, AB denizcilik politikaları ve ilgili müktesebatına uyum konusu da eklenmiştir. AB’nin denizcilik politikaları incelenmiş ve güncel olarak kısa mesafe deniz taşımacılığının desteklenmesi, denizcilikte serbest ve adil rekabetin korunması, deniz güvenliği ve deniz çevresinin korunması ve denizcilik sektörüne devlet yardımları başlıklarında politikaların yürütüldüğü belirlenmiştir. Türkiye de bu politikalar ve AB müktesebatı doğrultusunda kanunlarını uyarlamak ve kurumsal gelişimi sağlamak için çalışmalarını yürütmektedir. Yapılanlara bakıldığında Türkiye’nin AB denizciliğine uyum için aşamalı bir reform politikası yürüttüğü görülmektedir. Özellikle 2003 yılından itibaren gerek kanuni değişiklikler, gerek uygulama alanlarında Türkiye önemli gelişme kaydederek liman devleti denetimlerinin geliştirilmesi, uluslararası denizcilik sözleşmelerinin kabulü ve limanların TRACECA programına uygun hale getirilmesi gibi konularda çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, denizcilik için elverişli bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen Türkiye’nin deniz taşımacılığından yeteri kadar faydalanmaması konuya verilen önemi etkilemektedir.
Lately, with the increase in importance given to the Turkey’s state of being a candidate country to European Union, in addition to the requirement of reaching world standards, maritime sector of Turkey also has to deal with harmonizing itself with EU maritime policies and acquis. Studying maritime policies of EU, most up-to-date ones can be summarized under titles of promoting short sea shipping, conserving a fair and free competition in market, maritime safety and protection of marine environment, and state aid to the sector. According to these policies and EU acquis, Turkey is aligning its legislation and enhancing its relevant institutions. Looking back to what has been done; one can say that Turkey is following a gradual reform policy in harmonizing with EU maritime sector. Specifically, after year 2003 Turkey has achieved a good progress in both legislation and administrative work: improving port state controls, adopting most of the international maritime conventions and rehabilitation of port infrastructures in order to meet the requirements of TRACECA programme. Turkey, on the other hand, despite having the advantage of being settled on a favorable geographical position, is not taking the benefit of maritime transportation enough, which affects the importance given to the subject.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/9027
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7151.pdf682.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.