Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9022
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIlgın, Sezertr_TR
dc.contributor.authorTürkantos Arda, Zeynep Ayçatr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-09-03T13:38:25Z-
dc.date.available2015-09-03T13:38:25Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9022-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractGemi deniz yolculuğuna çıktıktan sonra birçok sorunla karşılaşabilmektedir. Sorunlar sonucu gemi, yük, diğer eşyalar ve navlun çeşitli değer kaybına uğrayabilmektedir. Ancak tüm zararların tazmini esnasında yapılan tüm eylemlerin müşterek avarya hareketi olarak kabul edilerek tüm ilgilileri buna davet etmek mümkün olmamaktadır. Bu noktada bazı ayırt edici kriterlerin getirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, deniz hukukunun en eski, en orijinal ve tarih boyunca diğer konulara nazaran en az değişmiş müesseselerinden biri olan müşterek avarya müessesesinin, Rodos hukuku temellerinde bulunan en eski halinden zamanımıza kadar olan gelişimini inceledim. Giriş bölümünde müşterek avarya müessesesi üzerine kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra, konunun gelişim sürecini detaylı olarak uluslararası ve ulusal gelişim sürecini inceledim. Uluslararası gelişim sürecini incelerken konuyu tarih sıralarına göre 7 evrede irdeledim. Çalışmamı York – Anvers kurallarında yapılan son gelişmeleri belirterek sonlandırdım.tr_TR
dc.description.abstractAfter a vessel starts her voyage, it’s a big probability that it faces problems during it’s voyage. Because of the problems faced, it’s possible that vessel, cargo, other equipments or seafreight loose it’s value. The purpose of the general average is to divide this losses in equal pieces between cargo and ship owners. It can surely be said that it’s impossible to declare every lost as general average and force others to share the losses. At this point it should be issued some rules for making borders clear. In my paper I studied general average rules from it’s start which is the Roman law, till today. At the beginning I gave a short introduction about a general average. After that, I mentioned all the detailed development steps according to general and national basis. I did this according to seven historical order. I finalize my thesis with the last amendments in York – Antwerp rules.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMüşterek avaryatr_TR
dc.subjecttarih sıralıtr_TR
dc.subjectYork Anvers kurallarıtr_TR
dc.subjectGeneral Avarageen_US
dc.subjecthistorical orderen_US
dc.subjectYork - Antwerp rulesen_US
dc.titleMüşterek Avarya'da Son Gelişmelertr_TR
dc.title.alternativeHostorical Development Of General Average And Last Amendmentsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentDeniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMaritime Transportation and Mangement Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4664.pdf722.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.