Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9021
Title: Denizyolu Taşımacılığında Yük Sevkıyatçılığının Karar Yaklaşımları Ve Bilgi Teknolojileri Uygulamaları
Other Titles: Decision Approaches Of Freight Forwarder And Information Technologies In Sea Transportation
Authors: Güler, Nil
Özen, Özlem
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Denizyolu
yük sevkıyatçılığı
lojistik
bilgi teknolojileri
Freight forwarder
sea transportation
logistics
information technologies
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Denizyolu taşımacılığında yük sevkıyatçılığının hizmet anlayışı, uluslar arası ticarette müşterilerin talep ve beklentilerinin artması nedeniyle lojistik temellere dayanan çok daha geniş kapsamlı hizmet anlayışına bırakmıştır. Bu çalışmada, yeni anlayış doğrultusunda denizyolu yük sevkıyatçılığının organizasyon yapısı ve faaliyet alanları, sorumlulukları tedarikçilerine ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmelere yer verilerek irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, günümüz yük sevkıyatçılığında hizmet kalitesinin ve sunulan hizmetin verimliliğinin arttırılması amacıyla başvurulan bilgi teknolojileri kullanımının sağladığı avantajlara yer verilmiştir. Bilgi teknolojilerinin denizyolu yük sevkıyatçılığındaki önemi vurgulamak amacıyla STARNET bilgisayar programı kullanılarak uygulama yapılmıştır. Uygulama, sadece yük sevkıyatçılığının sorumluluk ve faaliyet alanlarının detaylı anlatımının sektörel özeti mahiyetinde değil, aynı zamanda bilgi teknolojileri kullanım gerekliliğinin vurgulanması açısından son derece önemlidir.
Service approach of freight forwarder in sea transportation has leaving its position to a new logistics based approach due to increasing demands of the customers in international commerce. In this study, under the new service approach the organizational structures, functions of freight forwarder are examined with also describing the logistics providers and other companies in sea transportation. Nowadays, in order to increase the service quality and productivity Information Technologies are started to be used by freight forwarders. Therefore the advantages of Information Technologies are discussed with an application using STARNET computer programme. The practice on information technology is not only a kind of summary of the study but also a description of its imortance in sea transportation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9021
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4554.pdf3.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.