Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8858
Title: Mevcut Betonarme Okul Binalarının Deprem Performanslarının Japon Sismik İndeksi Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Other Titles: Seismic Evaluation Of Existing Reinforced Concrete School Buildings With Japan Seismic Index Method
Authors: Boduroğlu, Hasan
Ersin, Erhan
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: Deprem Performansı
Japon Sismik İndeksi Yöntemi
Mevcut Betonarme Okul Binaları
İtme Analizi
Seismic Performance
Japan Seismic Index Method
Existing Reinforced Concrete Buildings
Issue Date: 4-Mar-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada mevcut betonarme okul binalarının hızlı değerlendirme yöntemi olan Japon Sismik İndeksi Yöntemi ile farklı değerlendirme seviyelerinde analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında uygulamada ve literatürde kullanılan ATC 21 ve FEMA 310 yöntemleri de Japon Sismik İndeksi Yöntemi ile birlikte genel olarak incelenmiş ve aynı amaç için kullanılan bu farklı yöntemlerin karşılaştırmalı değerlendirmeleri yapılmıştır. Çalışma kapsamında mevcut betonarme binaların birbirinden bağımsız üç farklı aşamada değerlendirilmesine olanak sağlayan Japon Sismik İndeksi Yöntemi ile 1. ve 2. Aşama değerlendirmeleri yapılmış ve elde edilen deprem performansı değerleri tablolar halinde sunulmuştur. Mevcut betonarme okul binalarının İtme Analizi (Push Over) ile kontrolleri yapılıp J.S.İ.Y. ile elde edilen deprem performansı değerlerinin D.B.Y.Y.H.Y.(2007) ile tutarlılığı kontrol edilmiştir.
In this study seismic performance of reinforced concrete school buildings are evaluated with using Japan Seismic Index Method (J.S.I.M) in different levels of evaluation. In the study, some other seismic performance evaluation methods are also mentioned such as ATC 21 and FEMA 310 and explained in detail in order to have a chance to compare the advantages and disadvantages. The reinforced concrete existing school buildings are evaluated in 1st and 2nd levels of evaluations with using J.S.I.M. The results of these evaluations are not only compared within each level of screeening but also with the results of Push Over Evaluation of the same buildings.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8858
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10298.pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.