Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8852
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBoduroğlu, Hasantr_TR
dc.contributor.authorMüderrisoğlu, Ziyatr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-06-28tr_TR
dc.date.accessioned2015-09-02T07:50:14Z-
dc.date.available2015-09-02T07:50:14Z-
dc.date.issued2009-07-01tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8852-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractOldukça aktif bir deprem kuşağı içinde yer alan ülkemizde 27.06.1998 tarihinde meydana gelen Adana-Ceyhan depremi sonrasında orta hasar durumunda olan çok sayıda bina için güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı ise; güçlendirilmiş iki adet orta hasarlı binanın, güçlendirme öncesindeki mevcut performans durumlarının doğrusal elastik olmayan yöntemler ile belirlenmesidir. Çalışma sırasında, her iki bina için yapılan kontrollerde, mevcut binalarda kolonların yerleşim düzeni veya bina geometrisi nedeniyle burulma düzensizliğinin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu nedenle burulma etkisini de analizlere yansıtabilmek için zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz hesap yöntemi olarak seçilmiştir. Performans değerlendirilmesi yapılmış olan binalara ait yükler ve donatı detayları, analizlerin gerçeğe en yakın olabilmesi nedeniyle mevcut bina projelerinden alınmış ve performans değerlendirilmesi SAP2000 v.11.0.0 analiz programı ile yapılmıştır. Analiz aşamasında ise gerçek deprem ivme kayıtlarına ek olarak uygulanan zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz hesap yönteminde kullanılacak olan deprem ivmeleri Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 de belirtilen koşullara uygun olarak OASYS SIGRAPH programı ile üretilmiş ve SAP2000 programına 3 adet deprem verisi tanımlanmıştır. Sonuç bölümünde ise her iki bina için uygulanan deprem verileri altında oluşan kesit hasar bölgeleri tanımlanmış; binalara ait performans seviyeleri ise elde edilen sonuçların en olumsuzları kullanılmak suretiyle belirlenmiştir. Ayrıca gerçek deprem ivme kayıtları ile benzeştirilmiş ivme kayıtlarının uygulandığı analiz sonuçları da karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractAfter Adana-Ceyhan 27.06.1998 earthquake occured in our country that has a very active earthquake zone, retrofitting studies is done for many medium damaged buildings. The aim of this study is the evaluation of performance of two retrofitted medium damaged buildings before retrofitting by nonlinear analysis. During this study, it has been proved that the buildings have torsional irregularity caused by the location of columns or geometry of building. As a result of this, the method of time domain nonlinear analysis is used to regard the effects of torsional irregularity. Loadings and the details of reinforcement are determined from the original projects to get the exact results and SAP2000 v.11.0.0 analysis programme is used to evaluate the performance of buildings. In analysis part, 3 earthquake datas are defined to SAP2000 analysis programme that formed in OASYS SIGRAPH programme in accord to DBYBHY-2007 which are used in time domain nonlinear analysis. In final step, the section damagede regions are defined occured under earthquakes for two buildings and the performances evaluated using the negative of the results. Addition to these, results for the analysis of original and derived acceleration datas are compared.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectperformans değerlendirilmesitr_TR
dc.subjectdoğrusal olmayan analiz yöntemleritr_TR
dc.subjectzaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemitr_TR
dc.subjectperformance evaluationen_US
dc.subjectnon-linear analysing methodsen_US
dc.subjectnon-linear time history analysisen_US
dc.titleAdana-ceyhan Depremine Maruz Kalan Orta Hasarlı Binaların Güçlendirilmesine Yönlelik Performans Değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativePerformance Evaluation Of Medium-damaged Buildings In Adana-ceyhan Earthquake For Retrofittingen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentDeprem Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentEarthquake Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9580.pdf2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.