Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8822
Title: Elastik Zemine Oturan Çelik Lif Donatılı Beton Plakların Deneysel Analizi Ve Genel Bir Değerlendirme
Other Titles: Experimental Analysis Of Steel Fibre Reinforced Concrete Ground Slabs On Elastic Sub-base And General Evaluation
Authors: Aydoğan, Metin
Kutlu, Evren
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: çelik tel
çelik hasır
plak
elastik zemin
steel fibre
welded wire fabric
ground slab
elastic subbase
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı; zemin yatak katsayısı değişiminin, tekil yük altındaki çelik tel donatılı beton plakların davranışına etkisini inceleyerek çelik tel donatılı ve çelik hasır donatılı plakların davranışlarının genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Deney, tam ölçekli olarak 3,0 x 3,0 x 0,15 m boyutlarında 3 adet plakla sürdürülmüştür. Tüm plaklarda tel içeriği 25 kg/m3’tür. Plaklarda kullanılan tellerin boyu 60 mm, çapı 0,75 mm ve çekme dayanımı 1100 N/mm2 olan iki ucu kancalı Dramix’tir. Kullanılan beton sınıfı tüm plaklar için C30’dur. Elastik zemini temsil etmesi amacıyla ekstrüde polistiren köpük levhalar ve kauçuk plakalar kullanılmıştır. Plaklar, merkezine yerleştirilen el ile yükleme yapan kriko yardımıyla 1’er tonluk yük artımları ile kırılana kadar yüklenmişlerdir. Yük krikodan plağa 0,15 x 0,15 mm boyutlarındaki çelik levha ile aktarılmıştır. Bu tekil yük, plağa uygulanan tekerlek yükünü veya raf ayağının aktardığı elverişsiz yük durumunu temsil etmektedir. Her yük adımında oluşan yerdeğiştirme değerleri, plağın 16 noktasına yerleştirilen 1/1000 mm hassasiyetinde ölçüm yapan transducerlar yardımıyla okunmuş ve kaydedilmiştir. Deney sonuçları sayısal model sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bunun için, çözüm ilkesi sonlu elemanlar yöntemine dayanan Ansys programı ile deney modellenmiş ve çözümü yapılmıştır.
Aim of MSc thesis study is to examine the effect of changes in ground bed modulus on behaviour of steel wire reinforced concrete slabs which were subjected to a single load and to make a general evaluation of the behaviour of steel wire and welded wire reinforced concrete slabs. Experimental study made herein has been performed with 3 slabs of dimensions 3.0 x 3.0 x 0.15 full scale. In all slabs, the steel wire content is 25 kg/m3. Wires used in the slabs are of Dramix type, with 60mm in length, 0,75mm diameter and tensile strenght of 1100 N/mm2, with hooks on both sides. C30 type concrete has been used for all slaps. Extruded polystyrene foams and rubber plates have been employed to represent elastic subbase. Slabs have been laden by the help of manually operated jack system placed in center up to failure-point with 1-ton increments. Load has been transferred from jack to the slabs by means of steel plate of dimensions 0,15 x 0,15 mm. Single load here represents unfavourable loading situation as it would be by wheel load or shelf leg over the slab. Displacement has been measured through transducers of 1/1000 mm accuracy, placed over 16 separate points on the slabs. Experimental results have been compared to those by numerical model results. In order to provide comparison between results attained from experimental work, solution has been achieved by modeling slabs through Ansys Program, using the finite elements method.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8822
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7422.pdf7.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.