Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8821
Title: Elastik Zemine Oturan Çelik Lif Donatılı Beton Plakların Sayısal Analizi Ve Deneysel Gerçekleme
Other Titles: Numerical Analysis And Experimental Verifying Of Steel Wire Reinforced Concrete Ground Slabs On Elastic Sub-base
Authors: Aydoğan, Metin
Aydın, İsmail Alper
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: Elastik zemin
Çelik tel
Plak
Sonlu elemanlar
Elastic Subbase
Steel Fibre
Ground Slab
Finite Elements
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çelik lif donatılı plakların, değişik yatak katsayılarına sahip zeminler üzerinde, taşıt yükü, makine yada raf ayağını temsil eden tekil yük etkisi altındaki davranışları ve göçme yükleri belirlenmiştir. Yapılan bu deneysel çalışma, tam ölçekli olarak 3,0 x 3,0 x 0,15 m boyutlarında hazırlanmış 3 adet plakla sürdürülmüştür. Deney plaklarında donatı olarak 25 kg/m3 çelik lif kullanılmıştır. Tüm plak numunelerinde kullanılan beton sınıfı aynıdır ve C30’dur. Plak zemini olarak gevşek kum, orta sıkı kum ve sıkı kum zemin tiplerini oluşturmak üzere sırasıyla Floormate 200 SL-T, Roofmate 300 SL ekstrude polistiren köpük levhalar ve kauçuk levhalar kullanılmıştır. Plaklar merkezinden 0,15 x 0,15 boyutlarındaki çelik levha üzerinden belirli yük kademelerinde, göçme yüküne kadar yüklenmiştir. Plak üzerindeki 16 noktaya yerleştirilen 1/1000 mm hassasiyetinde ölçüm yapan transducerler yardımıyla yerdeğiştirmeler ölçülmüştür. Deneysel çalışmadan elde edilen sonuçları karşılaştırmak amacıyla, sonlu elemanlar yöntemini kullanan ANSYS programı ile plaklar modellenerek doğrusal olmayan çözüm yapılmıştır.
Aim of MSc thesis study is to investigate behavior and subsidence loads of slabs prepared in change of steel wire rate and reinforcement type on subbase with bed modulus that vary caused by single load representing vehicle load or shelf leg. Emperimental study made herein has been performed with 3 slabs of dimensions 3.0 x 3.0 x 0.15 m at full scale. Slabs used in experiment have been reinforced by 25kg/m3 steel. Classification of concrete has been the same for all slab samples and choosen as C30. Floormate 200 SL-T, Roofmate 300 SL type extruded polystyrene sheets and rubber sheets have been used to produce 3 types of elastic subbase. Loading has been made on slabs up to subsidence load rate over steel plate of dimensions 0,15 x 0,15 from the center. Displacement has been measured through transducers of 1/1000 mm accuracy, placed over 16 separate points on the slab. In order to provide comparison between results attained from experimental work, nonlinear solution has been achieved by modeling slabs through ANSYS Program, using the finite elements method.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8821
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7370.pdf6.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.