Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8809
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİlki, Alpertr_TR
dc.contributor.authorCandan, Yasintr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-09-02T07:50:06Z-
dc.date.available2015-09-02T07:50:06Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8809-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu çalışmada; düşük dayanımlı beton elemanlar, yüksek performanslı lif donatılı öndöküm çimento esaslı kompozit (HPFRCC) paneller ve cam veya karbon lifli polimer (LP) kompozitler ile güçlendirilmiş ve diyagonal çekme etkisi altındaki davranışları incelenmiştir. HPFRCC paneller ile güçlendirilen numunelerde, HPFRCC panel kalınlığı ve güçlendirme panellerinin mevcut betona ankrajı çalışmada incelenen başlıca değişkenlerdir. LP kompozitler ile güçlendirilen numunelerde ise, kullanılan kompozit türü, kat sayısı, uygulama detayları (kompozitin tek veya her iki yüzeye uygulanması) ve şekilleri (kompozitin tüm yüzeye veya yüzeyin bir bölümüne uygulanması), kompozitlerin mevcut betona ankrajı çalışmada incelenen başlıca değişkenlerdir. Yapılan deneyler sonucunda, güçlendirilen düşük dayanımlı beton elemanların; dayanım ve şekildeğiştirme yeteneklerinde belirgin artış gözlenmiş ve ankraj uygulaması, bu artışı olumlu yönde etkilemiştir. Her iki güçlendirme yönteminin karşılaştırılmasına da imkân sağlayan bu çalışmada, öndöküm HPFRCC paneller ile güçlendirilen numunelerde, LP kompozitler ile güçlendirilen numunelere göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study; low strength concrete members were strengthened using prefabricated high performance fiber reinforced cement concrete (HPFRCC) panels and, glass or carbon fiber polymer (LP) sheets, and their behavior under diagonal tensile conditions was examined. Panel thickness and the anchorage of panels to existing concrete, were the primary variables of the examined specimens retrofitted using HPFRCC. The specimens retrofitted using LP sheets were examined under the following parameters; used composite type, ply number, application details and methods, and anchorage of composites to existing concrete. In conclusion to the experiments performed, the retrofitted low strength concrete members were found to exhibit much better performance in terms of strength and deformation. The anchorage application was found to positively effect this improved performance. In this study, which enabled the comparison of the two mentioned strenghtening techniques, samples which were strengthened using prefabricated HPFRCC were found to yield better results in comparison to samples strengthened using LP sheets.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectbetontr_TR
dc.subjectgüçlendirmetr_TR
dc.subjectkompozittr_TR
dc.subjectHPFRCCtr_TR
dc.subjectöndökümtr_TR
dc.subjectdayanımtr_TR
dc.subjectsüneklilik.tr_TR
dc.subjectconcreteen_US
dc.subjectretrofittingen_US
dc.subjectcompoziteen_US
dc.subjectHPFRCCen_US
dc.subjectprefabricateden_US
dc.subjectstrengthen_US
dc.subjectductility.en_US
dc.titleDüşük Dayanımlı Beton Panellerin İleri Teknoloji Malzemeler İle Güçlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeStrengthening Of Low Srength Concrete Panels Using Innovative Materialsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentDeprem Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentEarthquake Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4638.pdf4.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.