Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8799
Title: Ard Germeli Kiriş-kolon Birleşimi Deneysel İncelenmesi.
Other Titles: An Experimental Study On Post-tensioned Beam - Column Connection.
Authors: Boduroğlu, Hasan
Aktaş, Murat
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: Ard germe
Prefabrik
Alasawa
Post-tension
Prefabricate
Alasawa
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, yeni bir sistem olarak art germe çeliğinin beton dökümü sonrası gerilmesi ile elde edilen kolon kiriş birleşimi deneysel olarak incelenmiştir. Deprem etkinliği yüksek olan bölgelerde ön üretimli ve ön germeli kolon kiriş birleşimleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemin kabul edilebilir yerdeğiştirme sınırları içerisinde oldukça iyi deprem başarımı gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Art germeli sistem, geleneksel döküm sistemine kıyasla, taşıyıcı çerçeve sisteme daha yüksek bir başlangıç rijitliği sağlamıştır. Yapılan ilk çalışmalar bu yeni bağlantı tipinin, yüksek deprem aktivitesi olan bölgelerde güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.
This paper presents an experimental study on a new precast beam-column connection system by post-tensioning steel. Precast, prestressed concrete has the potential of being widely used in high seismic areas. It has been found that this system displays excellent seismic performance within the permissible displacement limits. The post-tensioning steel in the frame confers on the system a higher initial stiffness than would be the case compared to a conventional precast frame. The initial studies have been shown that this type of connection can be safely used in high seismic areas.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8799
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4049.pdf5.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.