Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8798
Title: Türkiye De Ve Dünyada Deprem Sigortacılığı
Other Titles: Earthquake Insurance In The World And Turkey
Authors: Hasgür, Zeki
Gürlek, Yılmaz
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: Deprem sigortası
DASK
yangın sigortası
hasar
Earthquake insurance
DASK
fire insurance
loss
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sebep olduğu can kaybının yanı sıra ekonomik açıdan ülkenin kalbi sayılabilecek bir bölgeye hasar vermesi sebebiyle bir dönüm noktası olmuştur. Bu durum DASK’ın ortaya çıkışı için en önemli faktör olarak görülmektedir. Deprem sonrası hasar tespit çalışmalarında mühendislik yaklaşımı ile sigorta mevzuatının konuya bakışının gösterdiği farklılık geçmişte sıkıntılara sebep olmuştur. Her ne kadar şu an için beklenen Marmara Depremi’nin konutlarda sebep olacağı hasarın boyutu için yapılacak tüm ön görüler bir tahmin niteliğinde de olsa, sigortalı konutlarda oluşacak hasarların zorunlu deprem sigortası fonu tarafından karşılanmasının gerektiği bilinmektedir. En iyimser senaryo ile hesaplanan beklenen Marmara Depremi konut hasarı tutarının zorunlu deprem sigortası fonunun karşılama kapasitesinden fazla olabileceği tahmin edilmektedir.
The large 17 August 1999 Marmara earthquake which occurred in the heart of the country has nor catastrophic neither economic effects. After this earthquake many buildings were destroyed and government’ sources had been deficient to coped with and there was necessity for foreign aid. DASK Law emerged by this main reason. Differences between approach of engineering hazard evaluation and insurance regulations for hazard determination cause problems as seen in the past. Although it is not obvious what will be enormity of next earthquake hazards. There are only predictions about it, but we are well aware that these damages will be compensating by Found of Compulsory Earthquake Insurance. In respect of best scenario; the amount of hazards occurs after Marmara earthquake is more than capacity of DASK found.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8798
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4045.pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.