Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8789
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüler, Kadirtr_TR
dc.contributor.authorŞeren, Çağrıtr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-09-02T07:50:01Z-
dc.date.available2015-09-02T07:50:01Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8789-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, prefabrike betonarme yapıların deprem etkileri altında davranışları incelenmiştir. Geçmiş depremlerde görülen yapısal hasarlar birbirleriyle karşılaştırılarak, olası depremlerde sanayi tipi prefabrike betonarme yapıların performansları belirlenmeye çalışılmıştır. Hasarlı yapıların güncel Deprem Yönetmeliği sınırlamalarını sağlamayacak şekilde tasarlandığı ya da aynı sınırlamaları sağlamayacak şekilde imal edildiği görülmüştür. Örnek bir yapının incelenmesi sonucunda yapının yetersizlikleri bulunmuştur. Bu yapının deprem etkisi altında yeterli performansı sağlayabilmesi için güçlendirme önerileri yapılmıştır. Yapılan güçlendirme önerileri birbiriyle karşılaştırılarak uygulama açısından en ideal olan güçlendirme yöntemi seçilmiştir. Güçlendirilen yapının sayısal olarak incelenmesi sonucunda gerekli yapısal performansa ulaşılmıştır. Uygun yöntemlerle güçlendirilen ve incelenen prefabrike betonarme yapıların deprem etkileri altında yeterli performansı sağlayacağı gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study the behaviour of precast concrete structures under seismic effects is examined. Structural damages that occurred in the past earthquakes are compared to obtain the structural performances of industrial precast concrete structures in possible earthquakes. It’s seen that the damaged structures are not designed and produced within the limitations of actual Earthquake Code. Incapabilities of an example structure are found. Strengthening options are made for the performance of the structure under seismic effects can be satisfactory. Strengthening options are compared and the optimum solution that can be applied to the structure is selected. The strengthened structure is analysed and it’s found that the structural behaviour will be sufficient. It’s observed that structural performance of precast concrete structures which are strengthened with proper methods will be satisfactory under seismic effects.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectprefabriketr_TR
dc.subjectdepremtr_TR
dc.subjectgüçlendirmetr_TR
dc.subjecttasarımtr_TR
dc.subjectprecasten_US
dc.subjectearthquakeen_US
dc.subjectstrengtheningen_US
dc.subjectdesignen_US
dc.titleDepreme Dayanıklı Prefabrike Betonarme Yapı Tasarımı Ve Güçlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEarthquake Resistant Design Of Precast Concrete Structures And Strengtheningen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentDeprem Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentEarthquake Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3700.pdf4.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.