Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8787
Title: Deprem Etkisinde Betonarme Binalarda Hasarın Oluşmasında Dolgu Duvarların Modellenmesi Ve Taşıyıcı Sisteme Katkısı
Other Titles: Effect And Modelling Of Infill Walls On The Behaviour Of R-c Buildings During Earthquake
Authors: Hasgür, Zeki
Dönmez, Seda
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: Dolgu duvarlar
Eşdeğer sanal çubuk
Taşıma gücü
Deprem
Infill walls
Equivalent imaginary bar
Bearing-capacity
Earthquake
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Dolgu duvarların, deprem etkisi altında taşıyıcı sisteme katkısının belirlenmesi için yapılan bu çalışmada, Sap 2000 yapısal analiz programı kullanılarak, ele alınan yapının güçlendirme öncesi (çıplak çerçeve), güçlendirme sonrası (perde-çerçeve) ve dolgu duvarlı çerçeve sistem analizleri yapılmıştır. Dolgu duvarlar, eşdeğer sanal çubuk modeli kullanılarak taşıyıcı sisteme yansıtılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, ele alınan taşıyıcı sistemlerin kat rijitlikleri, maksimum yerdeğiştirmeleri, taban kesme kuvvetleri ve 1.mod titreşim periyotları elde edilmiştir. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi, Düzce doğu-batı bileşeni ve 17 Ağustos 1999 Kocaeli Deremi, İzmit doğu-batı bileşeni ivme kayıtları ile zaman tanım alanında hesap yöntemini kullanarak analiz yapılmış ve dolgu duvarların taşıma gücü kuvvetleri, taşıma gücüne ulaşma süreleri ve maksimum ivmeler belirlenmiştir. Farklı taşıyıcı sistemlerin analiz sonuçları karşılaştırılmış ve dolgu duvarların taşıyıcı sistem davranış özelliklerini büyük ölçüde değiştirebildiği gözlenmiştir.
In this study, an attempt has been made to define modelling of infill walls and the influence of infill walls during the earthquake.For that purpose the R-C building structure which was damaged during August 17, 1999 Kocaeli Earhquake, is analyzed for four situation. The program so called SAP 2000 is utilized in these analysis. The infill walls is modelled as equivalent imaginary bar.The infilled frames are investigated under different acceleration-time histories recorded during The Kocaeli and Düzce Earrthquakes and bearin capacity, capacity time of infill walls are found. Upon comparing the results, the infill walls basically affects the stffness strength, shear distribution, rigidity and dynamics characteristics of main structure.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8787
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3648.pdf3.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.