Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/877
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞatır, Seçiltr_TR
dc.contributor.authorZadeh, Mohammad Youseftr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-12-27tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-29T10:19:23Z-
dc.date.available2015-04-29T10:19:23Z-
dc.date.issued2013-12-27tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/877-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractBu çalışma Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri (EÜTB)’de, ders programı kapsamında fizik ve ilgili derslerin içeriğine odaklanmıştır. Fizik bilgisi, ürün tasarımında teknolojiyi doğru ve etkin bir şekilde kullanmak, yeni teknolojileri kavramak, ürün geliştirme sürecinde mekanizma problemlerini çözmek ve çok disiplinli çalışmalarda mühendislerle ortak bir diyalog kurabilmek için, EÜT eğitiminde öğrencilerin edinmeleri gereken bilgi ve yeteneklerin arasında yer almaktadır. Yapılmış çalışmada, fizik dersinin Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri için önemi incelenerek, Türkiye’nin EÜTB’de konu ile ilgili olan durumu araştırılmıştır. Bu hedefe ulaşmak için, önce bilimsel müfredatın tarihsel gelişimine göz atılmıştır. Bir sonraki adımda dünyanın en önemli iki tasarım okullarının (TU Delft – Stanford) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (ETM) ve Ürün Tasarımı bölümleri, Türkiye’nin en eski ve köklü kurumlarından olan İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin EÜTB’lerini birlikte ele alarak, konu ile olan durumları incelenmiştir. Araştırmada fizik dersi hocaları ve EÜT öğrencileri ile görüşme yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar EÜTB’de fizik dersi sunuşunun yetersiz ve uyumsuz olduğunu vurgulamaktadır.tr_TR
dc.description.abstractUniversities in Turkey founding befor development of industries. Because of this, the courses content of various fields, are established by imitating from west without thinking about country s characteristics, needs and potentials. Due to this approach, the installed system is composed of various problems and incompatibilities. Due to the lack of compatibility with present age these problems has increased. This is one of the difficulties and incompatibilities related to the course content of departments. This study is focused on content of physics and related courses under the curriculum of Industrial Design (ID) Departments. There are different approaches in Turkey and abroad about education of physics and related field courses in ID. The study that done examining the importance of physics course for students of Industrial Product Design (IPD) and the Turkey‘s Status related with the subject were investigated. The aim of the study is examine relation between IPD education and basic rules and concepts of practical physics and effectiveness of the presentation as a course. The results indicate that content and presentation style of physics courses are not useful enough for IPD students.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectTasarım Eğitimitr_TR
dc.subjectTeknik fizik dersitr_TR
dc.subjectUygulamalı fiziktr_TR
dc.subjectDesign Educationen_US
dc.subjectApplied physics courseen_US
dc.subjectApplied physicsen_US
dc.titleEndüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Uygulamalı Fizik Temel Kural Ve Kavramlarıtr_TR
dc.title.alternativeBasic Rules And Principles Of Applied Physics In Industrial Product Design Educationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10023184tr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Ürünleri Tasarımıtr_TR
dc.contributor.departmentDesign of Industrial Productsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.