Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8779
Title: Draın2dx Bilgisayar Programı İle Lineer Olmayan Hesap Ve Duvarları Frp İle Güçlendirilmiş Betonarme Düzlem Çerçevelerin Davranışlarının İncelenmesi
Other Titles: Nonlinear Analysis Using The Computer Program Drain2dx And Evaluation Of The Behavior Of Frp Strengthened Brick Infilled Reinforced Concrete Frames
Authors: Orakdöğen, Engin
Eren, Nur Berker
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: DRAIN2DX
Lineer olmayan hesap
Betonarme düzlem çerçeve
FRP
DRAIN2DX
Nonlinear analysis
Reinforced concrete plane frame
FRP
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, DRAIN2DX bilgisayar programı ile lineer olmayan hesap ve duvarları FRP(Fiber Reinforced Polymer) ile güçlendirilmiş bölme duvarlı betonarme düzlem çerçevelerin davranışları incelenmiştir. DRAIN2DX programı ile lineer olmayan hesabın pekiştirilmesi için örnek sistemler çözülmüş ve sonuçlar deneysel veriler ile karşılaştırılarak test edilmiştir. Daha sonra DRAIN2DX programı kullanılarak, iki ve dört katlı betonarme düzlem çerçevelerin duvarlı olması ve duvarlarının FRP ile güçlendirilmesi durumları için lineer olmayan itme hesapları yapılmış ve sonuçlar deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır. Bölme duvarlarının FRP takviyeli ve takviyesiz olması durumlarında matematiksel modellerinin oluşturulması için, Ghassan K. Al-Chaar’ın deneysel uygulamalar eşliğinde geliştirdiği ve uluslararası bir makalede yayınladığı yöntem benimsenmiştir. Bu yönteme göre duvarlarda elastoplastik davranış modeli kabul edilmektedir. Sonuç olarak, duvarların çerçevenin yatay yük taşıma kapasitesinde önemli artışlar meydana getirdiği görülmüş ve ayrıca duvarların FRP ile takviyesinde çerçevenin yatay yük taşıma kapasitesinde belirgin bir dayanım artışının sağlanabilmesi için, yine FRP kullanılarak imal edilmiş bulonlar ile çeşitli noktalardan duvara ve çerçeveye sabitlenmesi gerektiği görülmüştür.
In this study, nonlinear analysis with DRAIN2DX and FRP strengthened brick infilled reinforced concrete frame behavior are subjected to research. In order to sustain nonlinear analysis with DRAIN2DX, sample systems are analyzed and solutions are compared to experimental results. Then by using DRAIN2DX, two and four storey reinforced concrete frames with FRP reinforced/unreinforced infill walls are subjected to nonlinear analysis and solutions are compared to experimental results. Mathematical models representing the behavior of FRP reinforced/unreinforced infill walls are composed using the technique developed by experimental research performed by Ghassan K. Al-Chaar. According to this technique, infill walls are assumed to be showing elastoplastic behavior. In conclusion, it is seen that infill walls supplied big improvement in the load carrying capacity of the concrete frame and FRP reinforcement has to be done by fixing the FRP layers to the concrete frame using FRP dowels in order to supply big improvement in the load carrying capacity of the concrete frame.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/8779
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3184.pdf6.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.