Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8579
Title: Yapılarda Derzlerin İncelenmesi Ve Uygun Derz Seçimi
Other Titles: Examination Of Joints In Structures And Selection Of Joints
Authors: Aygün, Murat
Altındaş, Sedat
Yapı Bilgisi
Building Technology
Keywords: Derz
Yapı Elemanları
Joint
Building Elements
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışma ile; yapıda önemli bir konuma sahip olan derzler, çeşitli yönlerden incelenerek uygun derz seçimi için bir yöntem ortaya konulmuştur. Derzlerin yapı elemanları arasında ayırma ya da birleştirme işlevine sahip olması nedeniyle, incelemeye yapı elemanları özellikleri ve birleşimlerinden başlanılmıştır. Derzleri etkileyen etmenler incelenmiş ve genel olarak bir derzde bulunması gereken özellikler belirtilmiştir. Derzlerin yapıda yüklendikleri işlevler incelenerek, işlev özellikleri yönünden genel bir sınıflandırılma yapılmıştır. Yaygın olarak kullanılan derz malzemeleri çeşitli yönlerden incelenmiştir. Derzlerin yapı elemanları ve derz malzemeleri ile ilişkisi değerlendirilmiş, elde edilen bulgular yardımıyla doğru derz oluşumuna için uygun malzeme seçimine yönelik bir bir yöntem oluşturulmuştur.
With this study, the joints having an important position in the structure have been examined in different ways and the method for the proper joint has been brought up. As the joints have seperation or connection function between the building elements, the search has been begun from the properties and components of the building elements. The factors effecting the joints have been examined and properties that must be found in a joint in general have been stated. By the examination of the function of joints in the building, general classification have been made according to their functional properties. Commonly used joint materials have been examined in different ways. The relation of joints between building elements and joint materials have been evaluated, with these findings the method of the proper selection of materials have been formed for the suitable joint formation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/8579
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
624.pdf5.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.