Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8575
Title: İnsan-merkezli Akıllı Binalar İçin Bir Tasarım Aracı
Other Titles: A Design Tool For Human-centered Intelligent Buildings
Authors: Esin, Nur
Hatipoğlu, Pınar
416901
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: “Bilgi teknolojilerinin”
“iletişim ağlarının” ve “dijital teknolojiler”’in yayılan etkisiyle kullanıcıların fiziksel
sosyal
psikolojik ve ekonomik gereksinimlerinde radikal bir değişim yaşanmaktadır. İletişim ve bilgi teknolojilerindeki bu gelişmeler sonucunda çalışma kalıpları ve organizasyonel yapılarda değişmektedir. Bu değişimler akıllı bina “sistemleri”
“servisleri” ve “malzemeleri” kullanan “teknoloji-yönelimli” Akıllı Bina tasarim ölçütlerinin ortaya çıkışı üzerinde etkili olmuştur. Fakat
kullanıcıyı ve çevreyi dışarıda bırakan
sadece teknoloji-yönelimli akıllı bina tasarım yaklaşımlarının başarılı olamadığı tespit edilmiştir.
Intelligence
Human-centered Intelligent Building
learning
adaptability
responsiveness
flexibility
technology-oriented
environment-oriented
user-oriented.
Issue Date: 11-Nov-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: “Bilgi teknolojilerinin”, “iletişim ağlarının” ve “dijital teknolojiler”’in yayılan etkisiyle kullanıcıların fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik gereksinimlerinde radikal bir değişim yaşanmaktadır. İletişim ve bilgi teknolojilerindeki bu gelişmeler sonucunda çalışma kalıpları ve organizasyonel yapılarda değişmektedir. Bu değişimler akıllı bina “sistemleri”, “servisleri” ve “malzemeleri” kullanan “teknoloji-yönelimli” Akıllı Bina tasarim ölçütlerinin ortaya çıkışı üzerinde etkili olmuştur. Fakat, kullanıcıyı ve çevreyi dışarıda bırakan, sadece teknoloji-yönelimli akıllı bina tasarım yaklaşımlarının başarılı olamadığı tespit edilmiştir. Tezde önerilen bütünleşik tasarım yaklaşiminda, değişen kullanıcı ihtiyaçlarına uyumlu, tepki verebilen ve esnek bir İnsan-merkezli akıllı bina tasarımı; pasif (çevre) ve aktif (teknoloji) tasarım ölçütleri tarafından desteklenir. İnsan-merkezli akıllı binalar için bütünleşik tasarım kriterlerini ortaya koyarken “teknoloji-yönelimli” tasarım ölçütleri ve çevre-yönelimli tasarım ölçütleri uzlaştırılarak maliyet etkinliği, verimlilik, ve insan konforu maksimize edilebilir. Bu araştırmanın ana amacı; İnsan-merkezli bir akıllı bina kavramının ana unsurları olan “kullanıcı-yönelimli”, “çevre-yönelimli” ve “teknoloji-yönelimli” tasarım ölçütlerini bütünleştirip, değişen kullanıcı ihtiyaçlarına göre öğrenebilen, uyum sağlayabilen, ve tepki verme yeteneğine sahip İnsan-merkezli bir akıllı bina tasarım aracı geliştirmektir. Araştırma çalışmaları sırasında, Akıllı bina tasarımına başlamadan önce ortak bir tasarım temeli olarak alınabilecek bütünleşik bir tasarım aracı olmadığının farkına varılmıştır. Bu nedenle, insan-merkezli akıllı binalar için bütünleşik tasarım ölçütleri yaklaşımını gösteren bazı örnek kontrol listeleri oluşturulur. Bu kontrol listelerinde; “kullanıcı-yönelimli”, “çevre-yönelimli” ve “teknoloji-yönelimli” tasarım ölcütleri, İnsan-merkezli akıllı binalarda ortak bir tasarım temeline ulaşmak için birbirleriyle ilişkilendirilmiştir.
There is a radical change in physical, social, psychological and economic needs of the users in global scale by the impact of pervasive “information technologies”, “communication networks” and “digital technologies”. As a result of these developments in communication and information technologies, there are changes ongoing in working patterns and organization structures. These changes have a direct impact on the emergence of “technology-oriented” Intelligent Building (IB) design criteria consisting of building “systems”, “services” and “materials”. But it is realized that “technology-oriented” IB design approaches that are precluding the user and the environment can not be successful. In the proposed integrated design approach, Human-centered IB design which is adaptive, responsive and flexible to cope with changing “user needs” are supported by passive (environment) and active (technology) design criteria. While formulating the integrated design criteria for Human-centered IBs, technology and environment-oriented design parameters can be reconciled to maximize the cost effectiveness, work productivity, and human comfort. Main goal of this research study is to integrate the major components of a Human-centered IB design which are; “user”, “environment” and “technology” oriented design criteria to develop a design tool for Human-centered IBs which has learning, adaptive, responsive skills to cope with changing user requirements. During the research studies, it is also realized that there is no integrated design tool to be taken as a common design basis before starting the design of IBs. For this reason, the author creates some sample checklists displaying the integrated design criteria approach for Human-centered IBs. In these checklists, different parameters belonging to “user”, “environment”, and “technology” oriented design criteria are correlated for reaching a common design basis for Human-centered IBs.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/8575
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12103.pdf7.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.