Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8566
Title: Kent Otellerinin Güncel Tasarım Kriterleri
Other Titles: Current Design Criterias Of City Hotels
Authors: Arı, Hülya
Akçakaya, Elif
10028456
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: turizm
kent oteli
güncel
tasarım
kriter
değişim
mekan
analiz
markalaşma
tourism
city
hotel
current
design
criteria
change
space
Issue Date: 21-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Küreselleşen dünyada tüketim alışkanlıkları da değişmiştir. İnsanlar, varoluşlarından beri sürekli bir üretim ve tüketim eylemi içinde bulunmuşlardır. Sanayi devrimi ile farklılaşarak zamansal ve parasal bir organizasyon halini alan üretim, iletişim devrimi ile beraber kapitalizm, küreselleşme gibi yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüketme eylemi, tüketim ile başlayan bu döngü ve kavramlar, insanların yaşam biçimlerini ve seçimlerini etkilemeye başlamıştır. Kapitalizmin egemenliği ile oluşan tüketim dünyasında otel artık sadece konaklama mekanı olmaktan çıkmıştır çünkü küreselleşen dünyada turizm; ekonomiye getirdigi yararlarla beraber, değişik kültürlerin birbirlerini gerçek anlamda tanımalarını sağlayan ve ülkelerin ortak bir anlayış çerçevesinde buluşmalarına imkan tanıyan önemli bir araç haline gelmistir. Düşük maliyetli havayolunun ulaşıma katkısıyla beraber; cep telefonu, internet gibi iletişim metotlarının dünyanın en uzak ve ücra köşelerini dahi ulaşılır kılması bu durumda etkili olmuştur Turizm işletmeleri, turizmde talebin esnek olması, sunulan hizmetin üretim ve satışının aynı zamanda olması ve hizmetin stoklanamaması gibi turizm sektörüne özgü özelliklerinden dolayı değişen çevre koşullarına daha hızlı uyum sağlamak durumunda kalmışlardır. Bu nedenle, turizm sektöründe yer alan konaklama, seyahat ve yiyecek içecek işletmeleri, rekabetin gittikçe arttığı, küreselleşmenin ve teknolojik yeniliklerin çok hızlı yaşandığı bir çevrede yaşanan bu değişmeler ve gelişmeler karşısında güncel kalmak, kar elde etmeye devam etmek ve mevcut pazar paylarını kaybetmemek için gerekli önlemler almak zorunda kalmışlardır. Sadece bir yer değiştirme hareketi olarak başlayan turizm, sürekli değişim gösteren dünyada, bir sektör haline gelmiştir. Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de amaçlanan hedefler bulunmaktadır. Bu hedeflerden en önemlisi, turizm faaliyetlerini on iki aya ve tüm bölgelere yaymak olmuştur. Bu hedef doğrultusunda kültür turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, sağlık turizmi, av turizmi, eğitim turizmi ve yayla turizmi gibi yeni turizm çeşitleri gelişmiştir. Kültür amaçlı turlar düzenlenmeye başlanmış ve kültür turizmi oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu amaçla yapılan turlarda dinlenmeye yönelik bir tatil anlayışı olmayıp, gezip-görme adına, tam tersi yorucu bir tatil olması, insanları görmek istedikleri yere yakın yerlerde yani şehir içlerinde konaklama ihtiyacını getirmiştir. Böylece kent içi otellerin önemi artmaya başlamıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle orantılı olarak gelişen başka bir durum ise, iş imkanlarının artmasıdır. Şehirler arası ya da uluslararası yapılan iş seyahatleri, imkanların artmasıyla yoğunluk kazanmıştır. İş dünyasının öneminin artması, kaliteyi de ön plana çıkarmış, yapılan kongreler, toplantılar, sergiler, konferanslar ve iş yemekleri konfor gerektiren mekanlarda düzenlenmeye başlamıştır. Bu mekanlara taleplerin artması, oteller gibi büyük işletmelerin de kullanıcı gereksinimini karşılama amacıyla, halka açık kullanım mekanlarına özen göstermelerine sebep olmuştur. Günümüzde yapılan iş toplantıları, etkinlikler ve konferansların büyük bir bölümü için tercih edilen mekanlar arasında talepleri karşılayacak kapasiteye sahip olan oteller de yerlerini almışlardır. Böylece kültür turizmi kadar önem teşkil eden kongre turizmi de yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle kent içi otellerin merkezi olması ve ulaşım rahatlığına sahip olması, iş amaçlı gelen otel kullanıcılarının da tercihlerini bu yönde kullanmalarına olanak sağlamıştır. Gelişen bu turizm çeşitlerinin etkisi, ile birlikte yepyeni bir kimlik kazanarak, içinde bulundukları kent için birer prestij kaynağı oluşturmaya başlayan, kentin sosyal ve ticari yaşantısını zenginleştiren yapılar haline dönüşen kent otelleri dünyada yaşanan ve turizm sektörünü etkileyen değişimlere ayak uydurmak durumunda kalmışlardır. Bu tezde, bir kent oteli dizaynı esnasında mimarın tasarım kriterlerini etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken kendi alt başlıkları içinde yıllar içinde bu faktörlerin nasıl değiştiğine değinilmiş ve bu değişimi etkileyen faktörler irdelenmeye çalışılmıştır. Bu anlamda bir otel projesini başından sonuna kadar nasıl ilerlediği anlatılmış, günümüz küresel dünyasında çok önemli olan zaman yönetimi, karlı bir işletme ve doğru işleyen bir otel binası tasarımı için tasarımcının alması gereken kararlar ve bu kararların süreçleri peşi sıra nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Son olarak; yaşanan bu değişimler, bir işletme olan otel binası tasarımında mekanlar üzerinden analiz edilmeye çalışılmıştır.
In the past few decades, our world has been going through constant change in every aspect of life from basic daily life to free market economies. One of the largest effected components of our lives from this constant globalization is the consumption trend of masses. From the beginning of existence, mankind has always been in the process of production and consumption. In time, production evolved from bare means of existence to, with the industrial revolution, organizations of economical profit. Development of communication and accessibility of information gave birth to a new concept known as globalization. Similar to how mass production gave birth to capitalism, these changes in free market trends played a major role of shifting focus from production for existence to consumption for the sake of consumption. These changes in economical views and the particular shift to consumer behavior have an increasing effect on prediction, selection and expectation of customers, which portrays a general map to any economical service provider. The world of consumption that is framed by the hegemony of capitalist diverts hotels from being just a location for accommodation to aneconomical haven of world tourism. Tourism became a tool that guides and blends cultures and countries in a melting pot of intertwining concepts. The unavoidable contribution of low fare air travel, and instant access to hotel prices in the remote corners of the world changed the hotel industry forever. Tourism enterprises were forced to keep up with the flexible demands of customers and ever-changing properties of travelling peculiar to the industry such as providing experiences instead of products. The increasing competition both local, between the tourism industry in particular cities and the competition between cities and countries trying to draw more attraction from around the world pushes the industry forward to stay alive, keep up with the developing changes, not lose their part in the market and keep making profit at the same time. Although it started as a form only for business travels, the developing world pushed the envelope further to travelling for pleasure and in time, tourism became a multi-billion dollar industry around the world including millions of people from small café owners to governments. As in every industry, also tourism industry has its own goals. The most important objective of tourism industry is to keep it alive and ongoing for 12 months and over every region possible. In the direction of this objective, cultural tourism being the far most developed, conference tourism, health tourism, hunting tourism, educational tourism and sports tourism and many other ways of tourism have been developed and invested in to keep the industry alive and more compelling. The core of cultural tourism has a specific and demanding routine for travellers to make the most of the city sights. This tiring journey brings out its need for inner city hotels that are close to historic sights and city scenes. The developments in the technology world caused an increase in more job opportunities, which in relation provided an increase in both domestic and international business travels. As the importance in business worldarise more significant due the monetary growth of capitalism, the quality of hotels and convention centers had to improve with the comfort and luxury in mind at conference centers, meeting places, and even galleries and restaurants. Due to interest in these spaces, large establishments such as hotels started taking public spaces more into account in their design and services. Today, business meetings, exhibitions and conferences are taking their place in locations with the appropriate capacity and expected quality and service. These developments in the business world make this particular tourism sector as important as cultural tourism. The largest two portions of tourism sector need a variety of hotels in the city center with particular details for purpose, demand and ease of access. The advances in the adversity of tourismbranches introduce new identities to city hotels and turned them into being more than just for accommodation to a cultivating source of social life and economical growth of the society in their vicinity. We discuss those changes in tourism sector according to the economical, social, cultural and environmetal factors that effects all the world. It can be clearly spotted that spatial organizations are being reconsidered according to the consumer behaviour and personal choices of these hotel clients. Considering that all the spaces included in a hotel has been affected by these changes, there is a significant shift for different concepts and design studies that can be seen in restoration of old hotels and realizing new ones. Within the literatural aspect, it is seen that the spatial organizations that could be found in a city hotel has been divided into categories as social activity organizations, managemental organizations, infrastructural organizations and visitors room floors. Amongst these organizations that are stated, the most significant change in terms of design criteria has been found in the visitor room floors and as specially in bedrooms. The metersquares left for bedrooms has been decreased notably and considering the changing target audience and their habits, the space has been developed and ideas has been provided in order to achieve maximum efficiency without sacrificing from comfort levels even though the rooms are getting smaller. Social activity organizations includes the loby area, the food and beverage area, meeting area and recreation area which have been observed the relations between those spaces and the requirments of those spaces are started to change. The loby area (welcome zone) are getting smaller and to make less person to work new designs are devolped, named hub. A welcoming central service hub that is front and center, that speaks with authority and confidence, giving guests the reassurance that they made a smart choice. The front desk side should be on axis with the main entry creating the primary focal. It is the major organizational element for all of the zones. Adjacency to the gathering zone and the welcome zone is required. The design allows for an efficient cross-utilized staffing model that facilitates and encourages team members to connect with guests and elevate their experience. This is the major point of live service interaction between the guests and team members. The food and beverage areas loose their significance and getting smaller. Because the the guests prefer travelling around the city instead of staying at hotel. And those gathering areas have become places where guests can meet and greet each other. In the design prefers flexible furnishings can use also for breakfast. Breakfast is a key component of the city hotels. The breakfast area is the public side of the food prep and therefore adjacency to the food prep area is required. The built in serving counters at the perimeter accommodate a milk machine and juice machine as well as other breakfast items. There is a proprietary display table and rolling storage carts which have closed storage below to hold additional service ware. This area also incorporates an additional seating arrangement in a community table format. It will include a complimentary breakfast and a breakfast grab & go offering concept that is reproducible across multiple cultures. It will also support the use of public space through a focused offering of beer, wine and spirits available for purchase. The meeting areas have developed as one of the significant areas in the city hotels within the developments in the business sector, business trips and the increase of the quantity of the public firms. It has been analyzed that important modifications have been in their designs, on the other hand this modification have been analyzed with the meeting room samples of many city hotels. These modifications have also been observed in the wellness and fitness areas, which are called sport and personal activity places. The changing user habits and the extra income ability of these areas can be listed as the reasons of this transformation. The new customer profile designates healty life as a part of their lifes and wants to continue his routine also when he is in journey. It is observed that, he makes his hotel choice according to that reason. In this thesis, we dwell into the driving factors for architects that bring together the design criteria of city hotels. During the investigation of these criteria, we deal with the factors that change these criteria’s over the years in their individual content. According to these factors and criteria’s, a design cycle of a city hotel has been analyzed in depth. The design cycle is based on the matter of functioning and profitable hotel and the decisions of the architect’s necessary time management capabilities to achieve these goals. The effect of these decisions and the role they play on the final city hotel design is at the core of the design criteria of every city hotel. To finalize, this is an in-depth analysis of hotel building designs and spaces as an establishment that are effected and bounded by the demands of the ever-changing needs of customer demands.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/8566
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14346.pdf2.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.