Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8549
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇağdaş, Gülentr_TR
dc.contributor.authorYıldız, Özlemtr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-07-18tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-18T17:37:26Z-
dc.date.available2015-08-18T17:37:26Z-
dc.date.issued2010-07-23tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8549-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractTez kapsamında, mimarlığın, bilginin sanal ortamlarda ortak bir dile dönüşmeye başlaması ile paylaşım fırsatlarının artması ve farklı disiplinlerle birlikte çalışma imkânı bulması, sürecin stratejilerine bağlı olarak ve ilişkisel düşünme sistematiği ile yakaladığı gelişim ve dönüşümler ele alınmaktadır. Hesaplamalı tasarım, geleneksel yöntemlerle şekillendirilen form temelli tasarımların ötesinde, çevre faktörleri ve kullanıcı temel olmak üzere tasarıma yön veren tüm aktörleri analitik yöntemlerle çözümlendiren, sürece ve değişkenlere bağlı alternatif durumları üreten ve en elverişli sonuçların değerlendirilmesine olanak veren bir tasarım anlayışı ortaya koymaktadır. Etkileşimli tasarım ise, hesaplamalı tasarım anlayışının sunduğu analitik yöntemler ve elde edilen değişken sonuç alternatiflerinin tümüne karşı beklentilere cevap veren niteliktedir. Etkileşimli tasarımın mimarlık alanında getirileri, teorik altyapısı, literatür araştırmaları ve örnekleri incelenerek yorumlanmakta, sahip olduğu potansiyeller ile geleneksel yöntemlere karşı olumlamaları ve gelecekte sunabileceği fırsatlara dair öngörüler saptanmaktadır. Güncel etkileşimli mimarlık örnekleri, belirlenen ölçütler üzerinden ele alınarak, etkileşimli mimarlığın durumu üzerinden tespitlerle, potansiyelleri değerlendirilmektedir. Etkileşimli mimarlığın ve tanımladığı çevrenin gelecekte çok daha elverişli, sürdürülebilir ve ekonomik olabileceği konusunda öngörülere ulaşılmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractWithin the scope of the thesis, the increase of interdisciplinary study possibilities after architecture had started to be a common language in virtual environment, and the development and transformation opportunities with associative thinking systems regarding design process strategies. Computational design, beyond form based designs that have been developed in traditional methods, presents a design approach which analytically resolves all actors that shapes design -basically environmental factors and user-, produces many results of the process and allows user to evaluate the most feasible results. Interactive design can realize all variable alternative results occur by the analytic methods of computational design. The advantages of interactive design to architecture sector are being identified by the evaluation of theoretical basis of interactive design approach and precedents, and the potentials of interactive design are being compared with traditional methods to reach providences about the possible future advantages of interactive design approach. The potentials of Interactive architecture are being evaluated by analyzing up-to-date examples within identified criteria to reach determinations about the position of interactive architecture. Providences and foresights are presented about the future of Interactive Architecture and the defined environment of itself will be much more feasible, sustainable and economic more than today’s, is possible.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectHesaplamalı tasarımtr_TR
dc.subjectEtkileşimli tasarımtr_TR
dc.subjectEtkileşimli mimarlıktr_TR
dc.subjectComputational designen_US
dc.subjectInteractive designen_US
dc.subjectInteractive architectureen_US
dc.titleHesaplamalı Mimarlıktan Zaman Temelli Etkileşimli Mimarlığa Geçiştr_TR
dc.title.alternativeFrom Computational Architecture To Time-based Interactive Architectureen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Ortamında Mimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Design Computingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10924.pdf4.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.