Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8543
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDener, Aytangatr_TR
dc.contributor.authorAltunkaya, Gürsutr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-12-02tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-18T17:37:22Z-
dc.date.available2015-08-18T17:37:22Z-
dc.date.issued2009-12-02tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8543-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractYaşamın diğer alanları gibi mimarlık da üretim biçimlerinin bir sonucudur. Modern mimarlık endüstriyel üretim biçiminin bir sonucu olarak endüstriyel dönemin diğer ürünleriyle benzerlikler gösterir. Modern üretim biçimleri yoğun bir gösteri üretimini beraberinde getirdi. İmgeler yaşamın diğer alanlarından ayrıldılar ve kendilerine ait bir dünyada var olmaya başladılar. Bu yüzden yaşam bütünlüğünü yitirdi. Endüstriyel dönemde mimarlık da bir gösteriye dönüştü. Bazı özelliklerinden ayrılarak bütünlüğünü yitirdi. Yaşamın alanlarının birbirinden ayrılması yaşamın bütünlüğünün yitirilmesine yol açtı. Bunun sonucunda yaşamın tüm alanları indirgendi (yozlaştı). Yaşamın alanlarının birbirinden ayrılması ve indirgenmesi modern toplumsal iş bölümü ile başlamıştır. Modern mimarlığın altyapıya indirgenişi de modern toplumsal iş bölümü ile başlar. İnsan uğraşlarının birbirinden ayrılması tüm uğraşların indirgenmesi (yozlaşması) için yeterlidir çünkü bir uğraşı alanı diğer uğraşı alanlarından ayrık olarak tasavvur edilemez. Bir uğraş diğerlerinden ayrıldığında indirgenir (yozlaşır) çünkü diğer uğraşı alanlarındaki kaynaklarından mahrum kalır. Modern mimarlık kuramları faydaya yaptıkları vurguyla mimarlığın diğer uğraşı alanlarından, özellikle sanattan ayrılmasını hızlandırdılar. Öznel niteliklerinden ayrılan (koparılan) mimarlık - ki bu nitelikler Modernizmde kasıtlı olarak mimarlık dışındaki sanatlara mahsus bırakılmıştır - faydaya yapılan vurguyla yozlaşarak altyapıya indirgenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractArchitecture is an outcome of conditions of production. Modern architecture is an outcome of the industrial mode of production and bears a resemblance to all other products of the industrial era. The modern conditions of production bring forth an accumulation of spectacles. Images become separated from other aspects of life and exist in a world of their own. As a consequence, the unity of life is lost. In the industrial era, architecture, too, has become a spectacle. It has been separated from some of its aspects and has therefore lost its unity. The separation of aspects of life from each other causes a loss of unity in life and reduces all aspects of life. This separation of aspects of life from each other begins with the modern division of labour. The reduction of modern architecture to infrastructure begins with the modern division of labour as well. This separation of fields of human activity alone effects a reduction in all fields: one human activity cannot be conceived in isolation from others. When a certain activity is separated from others it is reduced, since it is robbed of its sources within those fields from which it is now isolated. Modern theories of architecture, with their stress on usefulness, have helped to separate architecture from other fields of human activity, most importantly from the arts. Separated from its subjective qualities (which are in Modernism exclusively attached to the remainder of the arts) and crushed with the stress made on usefulness, architecture has been reduced to infrastructure.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMimarlıktr_TR
dc.subjectMimarlık kuramıtr_TR
dc.subjectİşlevselciliktr_TR
dc.subjectToplumsal iş bölümütr_TR
dc.subjectMarksizmtr_TR
dc.subjectArchitectureen_US
dc.subjectArchitecture theoryen_US
dc.subjectFunctionalismen_US
dc.subjectDivision of labouren_US
dc.titleMimardan İmara: Bir Mesleğin Yozlaşma Hikayesitr_TR
dc.title.alternativeFrom Architecture To Infrastructure: The Reduction Of A Professionen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Ortamında Mimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Design Computingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10009.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.