Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8539
Title: Bitkilendirilmiş Çatı Sistemleri İçin Tasarım Seçeneklerinin Geliştirilmesi
Other Titles: Development Of Design Alternatives Of Green Roof Systems
Authors: Türkeri, Nil
Tokaç, Tufan
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Bitkilendirilmiş çatı
Yeşil çatı
Çatı bahçesi
Mimarlıkta sürdürülebilirlik
Ekolojik tasarım
Küresel ısınma
Küresel iklim değişimi
Vegetated roof
Green roof
Roof garden
Sustainibility in architecture
Ecological design
Global warming
Global climate change
Issue Date: 3-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bitkilendirilmiş çatı sistemlerinin, küresel ısınma ve iklim değişimi kapsamında geliştirilen geleceğe yönelik iklim senaryolarına karşı etkin bir önlem olarak kullanılabileceği öngörülmüştür. Ancak Türkiye’de bitkilendirilmiş çatı sistem tasarımı ile ilgili yeterli düzeyde bilimsel çalışma olmaması ve bu nedenle kısıtlı sayıda ortaya konan bitkilendirilmiş çatı sistemi uygulamalarında çeşitli hasar ve sorunlar oluştuğu, bu sorunlar nedeni ile de bu sistemlerin ülkemizde yaygınlaşmadığı gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda, tasarım sürecinde rol alan kişilerin, bitkilendirilmiş çatı sistemleri tasarlarken, ülkemiz çevre ve piyasa koşullarına göre belirlenmiş olan yerel bitkilendirilmiş çatı sistem seçeneklerine ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Belirlenen sorun ve bu sorunun önemi doğrultusunda bu tez çalışmasında, binanın tasarım ve yapım sürecinde rol alan kişiler için performans yaklaşımına bağlı olarak, kullanıcı konfor koşullarını ve yapı sağlığını koruyan yerli paket bitkilendirilmiş çatı sistem tasarım seçenekleri geliştirilmiş ve geliştirilen tasarım seçenekleri nitel performans kriterlerine bağlı olarak ön değerlendirmeden geçirilerek, daha sonra yapılacak bilimsel performans değerlendirme çalışmalarına girdi sağlanmıştır.
In this study it is designated that green roof systems can be used as an effective prevention of global warming, climate change and its future outcomes. However, not having enough scientific study on green roof systems in Turkey causes some damages and problems, which lead green roof systems not being widespread in this country. It is also stated that designers, who are involved in this period, need local green roof system alternatives whilst the roof systems are being designed. This defined problem in line with its importance, in this thesis it is defined that local green roof system alternatives that provide comfort for the users and improve building health conditions that protect domestic package green roof system alternatives to develop and improve design options in accordance with the qualitative performance method for people, who have involved in design and construction periods, are developed and then pre-assesed these alternatives in line with qualiative performance criterias to provide income for scientific performance reviews.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8539
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9540.pdf85.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.