Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8538
Title: Mimarlık Üzerinden Etik-estetik Bir Okuma
Other Titles: A Ethic•aesthetic Reading Through Architecture
Authors: Şentürer, Ayşe
Dinçer, İpek
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: etik
estetik
mekan
ethic
aesthetic
space
Issue Date: 22-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Mimarlık eyleminin ürünü olarak mekanı ve mekanın mimar, kullanıcı ve yer ile üst üste düşen kesitlerdeki kurduğu ilişkileri ve bu ilişkiler aracılığıyla etik - estetik birliğinin mekan ile olan etkileşimini incelemeyi hedefleyen bu tez çalışmasında mimarlık üzerinden etik - estetik birlikteliğinin yansımalarının izinin sürüleceği bir mekan okuması yapılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple önce etik - estetik birlikteliğinin genel bir analizi ve mimarlık üzerinden bir analizi yapılmaya çalışılmıştır. Daha sonra mekan kavramı ve tarihi üzerine çalışmalardan hareketle mimarlık ürünü olarak mekanın gelişimi ve bu gelişimin felsefe ile olan yakın ilişkisi incelenmiştir. Bu inceleme ışığında mekanın mimarı, kullanıcısı ve yeri ile olan ilişkileri tartışılmış ve bütün bu ilişkiler ağı etik - estetik açıdan incelenmiştir. Bu incelemelerin ışığında, biriciklik ve kitsch ekseninde hareket ettiği düşünülen mimarlık eyleminde, biricik, kitsch ve nitelikli örnekler aracılığı ile mimarlık eyleminin ürünü olarak mekanda etik - estetik birlikteliğinin izleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
The dissertation analyzes the space as the product of architecture, the relationships formed by the overlapping of space, architect and user, and the interaction between the unity of ethics and aesthetics and the space through an interpretation of space, seeking the reflections of the unity of ethics and aesthetics on architecture. To this end, an overview of the unity of ethics and aesthetics has been provided first, followed by an analysis of the same through architecture. Then, the concept and history of space has been used as a starting point to investigate the development of space as a product of architecture, and the close connections of this development with philosophy. In the light of this investigation, the relationships of the space with its architect, user and location have been discussed, and this web of relations has been analyzed from an ethical-aesthetical perspective. Finally, architecture has been argued to be moving along the axes of authenticity and kitsch, and the traces of the unity of ethics and aesthetics in space as the product of architecture have been uncovered through authentic, kitsch and good examples.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8538
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9458.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.