Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8533
Title: Doğadan Esinli Yenilikçi Tasarım Yöntemlerine Çok Katmanlı Bir Yaklaşım
Other Titles: A Multi Level Approach To The Nature Inspired Innovative Design Methodologies
Authors: Çağdaş, Gülen
Gürer, Ethem
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Yenilikçi Tasarım
Özörgütlenme
Belirme
Evrimsel Tasarım
Innovative Design
Self-Organization
Emergence
Evolutionary Design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, doğadan esinli Yenilikçi Tasarım Yöntemleri’nden yararlanılarak, çok katmanlı yeni bir biçim üretme sistemi geliştirilmiştir. Bir benzetim süreci içerisinde üretilen model, tanımlı bir mekanda (Kuruçeşme Adası, İstanbul) farklı tasarım biçimleri sunmaktadır. Modelin tasarlanması sürecinde, Evrimsel Tasarım, Etmen Tabanlı Sistemler, Özörgütlenme ve Belirme gibi doğadan esinli Yenilikçi Tasarım Yöntemleri’nden faydalanılmıştır. Sözü edilen yöntemlerin artı ve eksileri değerlendirilmiş ve aynı yöntemler, tek bir tasarım sistemi içerisinde farklı aşamalarda kullanılmıştır. Geliştirilen sistemin geneli ve süreç sonu biçimleri incelendiğinde, mimari tasarım açısından farklı bir yaklaşımın elde edildiği gözlemlenmektedir.
In this study using the nature inspired Innovative Design Methodologies a new multi-level shape generation system is obtained. The model, which is generated within a simulation process in a determined location (Kuruçeşme Island, İstanbul), presents different design shapes. Innovative Design Methodologies, such as Evolutionary Design, Agent-Based Systems, Self-Organization and Emergence, were used during the model generation. Advantages and disadvantages of these innovative methodologies were analyzed and then, these systems were placed on different phases of the new model. This approach can be handled as a different one through its system organization and final design shapes.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8533
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7455.pdf15.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.