Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8527
Title: AB Binalarda Enerji Performans Standardlarının Ticari Binalarla İlişkili Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation Of Eu Building Energy Performance Standards Related To Commercial Buildings
Authors: Oral, Gül Koçlar
Tereci, Ayşegül
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: binalar
standart
enerji
buildings
standards
energy
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışması kapsamında ticari binalarla ilgili Avrupa Birliği bina enerji performans standartları incelenmiş ve de Türkiye’de kullanılmakta olan TS825 standardı değerlendirilmiştir. Bu çalışma ticari binaların enerji tüketimini etkileyen sebepleri ortaya koyup, enerji standartlarının bu konudaki rolünü içermektedir Avrupa Birliği Bina Enerji Performans Direktifi çerçevesinde oluşturulan enerji performans standartlarının genel özellikleri, enerji performans değerlendirme yöntemleriyle ortaya koyulmuştur. Bu standartların ülkelere göre uygulanma şekli ticari binalar kapsamında incelenip, uygulama şekilleri değerlendirilmiştir. Türkiye’ de binalarda enerji konusunda standartlaşmalara bakıldığında binaların ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplayan TS825 irdelenip, temel hesaplama metodu ve eksiklikleri ortaya konmuştur. Avrupa Birliğine girme yolunda olan ülkemizin ticari binalarla ilgili enerji performans standartlarını oluştururken standartların içermesi gereken nitelikler çalışma sonuçları doğrultusunda önerilmiştir.
The aim of this study is to understand the building energy performance standards of the European Union and to evaluate existing Turkish building energy standards related to commercial sector buildings. This study has been establishing the impacts on energy consumption of commercial sector buildings and shows the role of building standards on this subject. In this study modern commercial building properties are investigated and the impacts of these trends on the energy consumption are evaluated. General properties of energy building energy standards constituted at the frame of European Union Building Energy Performance Directive and the method of building energy performance assessment are given in this thesis. European Union member state national regulations and execution techniques are evaluated. However, when building energy standardization is evaluated, a heating energy demand standard ‘TS825’ is only exist in Turkey so in this thesis this standard, its calculation method and deficiencies are examined. At the final part of the study, recommendation for the content of new commercial building standards of Modern Turkey trying for membership in the EU is made
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8527
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4025.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.