Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8525
Title: İstanbul-beyoğlu’nda Yer Alan Yeme-içme Mekanlarının Tasarımında Ve Kullanımında Yeni Eğilimler
Other Titles: New Trends In The Design And Use Of The Catering Facilities In Istanbul-beyoglu
Authors: Esin, Nur
Tural, Aslıhan Şahin
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Yeme-içme mekanları tasarımı
algı
kullanım
yeni eğilimler
psiko-sosyal gereksinimler.
Catering facilities design
perception
use
new trends
psycho-social needs.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde yeme-içme mekanları, çevrenin, toplumsal kullanıma dayanan ve sosyal etkileşimin en yoğun olarak yaşandığı önemli yapılarındandır. Bu tip sosyal mekanlar olmadan kent yaşamı tamamlanmış sayılamaz. Yeme-içme mekanları ve kullanıcıları arasındaki ilişki görünenden daha karmaşık ve çok yönlüdür. Bu nedenle kullanımda olan yeme-içme mekanlarının ve kullanıcılarının incelenmesiyle bu ilişkiyi algılayabilmek daha kolay olacaktır. Bu çalışmada, yeme-içme mekanlarının günümüzde nasıl algılandığı, nasıl kullanıldığı; kullanıcının ne tip gereksinimlerini, ne ölçüde ve nasıl karşıladığı literatürden ve İstanbul Beyoğlu’ndan seçilen örnek mekanlar üzerinden araştırılmaktadır. Çalışmanın amaçlarında biri uygulanmış ve kullanımda olan yeme-içme mekanlarının nasıl algılandığını araştırarak kullanıcı ile ilişkilerini irdelemek, yeni yeme-içme mekanlarının tasarım aşamasında faydalı olabilecek ipuçlarını ortaya koyabilmektir. Bir diğer amaç, çağdaş kent yaşamı içinde daha sık kullanılan yeme-içme mekanlarının kullanıcılarının fiziksel gereksinimlerinin ötesinde, psiko-sosyal boyutta daha farklı gereksinimlerinin de bulunduğunu ortaya koymaktır. Bu gereksinimler, özellikle büyük kentlerde yaşayan çağdaş toplumlarda her geçen gün değiştiği için tasarımcıya oldukça önemli görevler düşmektedir. Kullanıcı eğilimlerinde ortaya çıkan değişimler, gelecekte, kullanıcının yeme-içme mekanlarından beklentilerinin daha da artacağının göstergesi olmaktadır. Birbirinden farklı kullanıcı profillerine sahip dört yeme-içme mekanı bu çalışmada örnek mekanlar olarak kullanılmıştır. Bu mekanlar İstanbul Beyoğlu’nda yer alan 360 İstanbul Restoran-Bar, Changa Restoran-Bar, Şahika Restoran-Bar ve Şimdi Kafe-Restoran’dır. Her bir örnek yeme-içme mekanının işletmecisiyle yapılan görüşmeler sonucunda birtakım bulgulara ulaşılmış, bu bulgular çalışmanın amacı doğrultusunda yorumlanmıştır.
Catering facilities are structures that heavily rely on social use and where social influence is most intensely experienced. City life can’t be completed without this type of facilities. The relationship between the catering facilities and it’s users are more complex and multi-dimensional than they appear. So, to percept this relationship can be easier with researching existed catering facilities and their users. In this research, the current perception of catering facilities, their uses, the level and style that these establishments satisfy their users’ diverse needs is analyzed through meta-analysis and sampling of representative catering facilities from İstanbul Beyoğlu. One of the goals of this research is to reveal information during the design phase of new catering facilities through exploring the relationship between the catering facilities and their users based on user perceptions. Another goal is to prove that beyond the physiological needs of its users there are also various psycho-social user needs for the use of catering facilities which are being used more often in contemporary cities. These needs are very changeable especially in big cities, so designers have very important responsibilities. The changes of user behaviours show that the user expectations will increase from catering facilities in future. Four catering facilities with four different user profiles have been used as sample facilities in this research. Namely they are, 360 Istanbul Restaurant -Bar, Changa Restaurant -Bar, Sahika Restaurant -Bar and Simdi Cafe-Restaurant. Conclusions have been reached through interviews with the managers of each of these catering-facilities, and the conclusions were discussed through the aims of the research.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8525
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3701.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.