Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8524
Title: Pişmiş Killerin Puzzolanik Özellikleri
Other Titles: Pozzolanic Properties Of Baked Clay Materials
Authors: Gürdal, Erol
Daştan, Adem
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Puzolanik Aktivite
Pişmiş Killer
Puzolan
Kil
Kireç
Pozolanic Activity
Baked Clay Materials
Pozzolan
Clay
Lime
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, pişmiş killerin TS 25’e göre puzolanik aktivite deneyleri yapılmıştır. Puzolanik aktivite; puzolan, su ve kirecin karıştırılması ve bunların kimyasal reaksiyona girmesiyle olur. Amaç daha mukavemetli malzemeler elde etmektir. Kil malzemesi, yapı malzemelerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yapı sektöründe de bu malzemeye olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Burada yapılan da kilin özelliklerinin geliştirilmesidir. İlk önce puzolanın tarihçesi hakkında bilgi bulunmuştur. Daha sonra kireç ve killer hakkında bilgiler bulunmuştur. Deneyde, killerin pişme sıcaklıkları ve pişme süreleri bizim için önemli iki kriterdir. Deneylerin yapılabilmesi için, kil ve kirecin ne gibi özellikleri olduğuna dair bir takım öndeneyler yapılmıştır. Bu deneyler sonucunda, kil ve kirecin puzolanik aktiviteye ne kadar katkı sağlayacakları hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Ayrıca, killerin ve kirecin kimyasal özellikleri araştırılmıştır. Killerin SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 değerlerini sağladıkları görülmüştür. Killerin Diferansiyel Termal Analizleri’de yapılmıştır. Bu öndeneyler neticesinde bir deney süreci belirlenmiştir. Killer 600 – 700 – 800 o C sıcaklıklarında pişirilmişlerdir. Pişirme süreleri 1 sat ve 2 saat olarak seçilmiştir. Ts 25’e göre karışıma girecek malzeme miktarları belirlenmiştir. Karışım yapıldıktan 14 gün sonra mukavemet deneyleri yapılmıştır. Bu deney sonuçlarında, TS 25’te istenilen değerlerin üzerinde değerler elde edilmiştir. Deney neticesinde, kullanılan malzemeler ile kuvvetli sıva ve harçlar elde edilebilir. Killerin pişirilerek bir takım yan etkilerinin giderilebileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Tarihi yapı restorasyonlarında kullanılabilme olanakları vardır. Eski eserlerin doğru olarak onarılabilmesi için orijinal malzemelere uygun malzemeler kullanılması gerekir. Kimyasal ve fiziksel özelliklerinin bilinmesi ve buna uygun çözümlerini üretilmesi gerekmektedir. Ayrıca, pişmiş killer; belli oranlarda çimentoya katılarak çimento sanayinde de trass olarak kullanılabilir. Puzolanlar zaman geçtikçe daha da kuvvetlendikleri için yapı sektöründe yerlerini almaları gerekmektedir.
In this study, according to TS 25; the pozzolanic properties of baked clay materials are made. Pozzolanic activity is said that; pozzolan, lime and water mixture’s chemical reaction. Aim is to get more strength materials. Clay material, is forming the most important part of the building materials. Building sector’s requirement for this material is getting more day by day. Developing the properties of clay materials is made in this experiment. Firstly, we found informations about the pozzolan’s history. After that, we found informations about lime and clay materials. In this experiment, baking period and temperature are the two main criterias. To make this experiments, some pre-experiments are made for learning the properties of clay and lime. As a result of this pre-experiments we found some important informations about how clay and lime take place in pozzolanic activite reaction. And also, the chemical properties of lime and clay is searched. Clay minerals get enough value for SiO2, Al2O3 and Fe2O3 according to TS 25. After 14 days from mixturing the substances, Strength experiments are made. We get big results from TS 25 results. As a result of this experiment, we can make strenthful mortars and cements. Some disadvantages of clay materials can be reduced by baking. They can be used in restoration for historical buildings. For a true restoration in historical monuments using convenient materials to original materials is better. The chemical and physical properties about the monuments must be well known, and produce convenient solutions for the subject. Also, baked clays, can be used in cement industry by mixing with cement is some ratios. Day by day, pozzolans get more strenth, for that reason they must be tak place in building industry.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/8524
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3309.pdf4.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.