Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8520
Title: Görsel Veritabanı Modeli: “i.t.ü. Slayt Arşivi Veritabanı”
Other Titles: Virtual Architectural Database: “i.t.u Slide Library Project
Authors: Şener, Sinan Mert
Gönenç, Ayşegül
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Veritabanı
Arama Motoru
Görsel Kütüphane
Slayt Arşivi
Mimari Veritabanı
Database
Search Engine
Visual Library
Slide Archive
Architectural Database
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çalışmamızın konusu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin katkılarıyla hazırlanan mimari slayt arşivinin, elektronik kayıt ortamında saklanması ve hem internet, hem de intranet aracılığıyla, öğrencilere ve öğretim üyelerine sunulması şeklinde tanımlanabilir. Çalışmamıza başlamadan önce, görsel mimari veritabanı uygulamaları ve bu uygulamalarla ile ilgili mevcut teknolojiler araştırılmış, bu teknolojilerin kullanım şekilleri, birbirine olan üstünlükleri, yetenekleri, v.s. gibi unsurlar değerlendirilmiştir. Araştırmamızın temel noktasını veritabanı sistemleri oluşturmaktadır. Yazılım sektörünün veritabanı konusundaki bu gelişimi, ihtiyaçların giderilmesini sağlamak amacıyla yapılan yoğun çalışmalardan ileri gelmektedir. Görsel bir mimari veritabanı modeli olarak oluşturduğumuz slayt arşivi veritabanı uygulamasının tüm süreçleri detaylı olarak ele alınmış, kullanılan yazılım ve donanım teknolojileri anlatılmıştır. Ayrıca slayt arşivi veritabanı sistemimizin işleyişi ekran görüntüleriyle birlikte detaylı olarak tanımlanmaktadır. Slayt arşivinin veritabanına aktarılmasının bize sağladığı faydalar ele alınmış, bilgisayar bilimlerinin ortaya çıkardığı yeni yazılım teknolojilerinin mimarlık alanındaki çalışmalara olan katkıları gözden geçirilmiştir.
The subject of our study is keeping Istanbul Technical University’s architectural slide library in electronic environment. The slide library, which is taken from Architectural Department teachers, is defined to be used by students and teachers on internet or intranet technologies. Before starting our study, visual architectural database examples and technological systems used for database applications are searched in detail. The basic point of our study is making database systems. The improvement in database system software is for giving answers for the user’s studies and requirements. The details of slide library database application, prepared as a visual database system model, the periods of database design and the technologies used for software are described in detail. This study gives information for our study on visual slide library by giving screenshots from our project’s interface. The benefits of transferring the slide library into a digital database and the usage of new software technologies in architecture are summarized in this study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/8520
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2572.pdf6.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.