Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8514
Title: Dijital Ortam Mimari Tasarım Ara Kesitinde Bir Tasarım Modeli
Other Titles: A Design Model For The Intersection Of Digital Media And Architecture
Authors: Erdem, Arzu
Pak, Burak
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Bilgisayar Ortamında Tasarım
Algoritmik Tasarım
Design Computing
Computer Aided Design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Geliştirilen model, özellikle yaratıcı süreçlerin yoğunlaştığı kavram geliştirme çabalarını içeren ön tasarım aşamasında, tasarım, eğitim, katılım amaçlı olarak kullanılabilecek bir tasarım ortamıdır. Süreç boyunca dönüştürülen tasarım bilgisinin ifadesine getirdiği yenilikler açısından model “tasarımcı” değil, mimarın tasarım eylemini destekleyen bir “tasarım ortamı” olarak ele alınmıştır. Giriş bölümünde amaç kapsam ve sınırlar tanımlandıktan sonra, çalışmanın ikinci bölümünde, dijital ortam mimari tasarım arakesitinde çağdaş durum saptaması yapılmıştır. Bu bölümde çağdaş mimarlık kuramları ve erken tasarım aşamasına yönelik üretim teknikleri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, dijital ortamın bileşenleri saptanarak parametreleri süreç ve ürün bağlamında incelenmiştir. Buradaki amaç, modelin içinde yer aldığı ortama ilişkin çağdaş tanımları araştırmaktır. Dördüncü bölümde, mimari tasarım kuram ve modelleri özetlenerek bilgisayar ortamında mimari tasarıma değişik yaklaşımlar anlatılmıştır. Buradaki çıkarımlar dijital ortama ait saptamalarla birlikte modelin altyapısını oluşturmaktadır. Beşinci bölüm, modelin parametreleri algoritması ve varyasyonlarının tanımlandığı bölümdür. Bu bölümde modeli tüm ayrıntılarıyla geniş bir şekilde tanıtılmaktadır. Son bölümde ise model değerlendirilerek geleceğe ilişkin öneriler getirilmektedir.
For designers, visual speculations assist inventions and visual tokens most effectively represent ideas. They need sufficiently intuitive tools that allow them to use their full spectrum of their abilities and imagination. Digitalization of the design tools and design process has currently shift the conceptual thinking both in real (physical) and virtual architecture. It is also clear that the new paradigm of emerging design process is bound to electronic and digital technologies. The other fact in digitalized architecture is the base with an extremely fluid and (n) dimensioned application space. Thus, we need new and capable tools to practice in this new environment. Experimental generator (xpGEN) is a plug-in that allows user to interact with computer for experimental, intuitive and inspirational assistance during the beginning of the architectural and basic design phase by randomly generating multiple design alternatives according to the limitations of the user. The tool is actually a 3d visual speculator and does not mimic traditional design techniques. The independent user interface XpGEn was created with MAXscript scripting language in 3D Studio MAX.The main interface provides user to choose the type of generation and its parameters. The process is “undoable” and freed from the linear process of traditional design. The tool doesn t automate the design process. User s decision is the main concept.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/8514
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2078.pdf7.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.