Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8507
Title: Prefabrike Panel Sistemlerle Konut Üretiminde Mimari Tasarım Sorunları
Other Titles: Architectural Design Problems Of Prefabricated Panel Systems In Housing Construction
Authors: Kulaksızoğlu, Erol
Ayazoğlu, İmran
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Endüstrileşmiş yapım
prefabrikasyon
panel sistem
konut üretimi
tasarım sorunları
Industrialized construction
prefabrication
panel system
housing construction
design problems
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Geleneksel yapım sistemleri ile tasarım ve uygulama süreçleri ile endüstrileşmiş yapım sistemleri ile tasarım ve uygulama süreçlerine yaklaşım biçimlerinin farklı olduğu görülmektedir. Geleneksel sistemlerden farklı olarak endüstrileşmiş sistemler ile tasarlama iki aşamada gerçekleşmektedir: Bina bütününü oluşturan bileşenlerin tasarımı Bileşenlerin biraraya gelmesi ile oluşacak tüm binanın tasarımı Tasarım sürecindeki bu farklılaşma, probleme alışılagelmiş tasarım süreçlerine göre farklı şekilde yaklaşılmasını gerektirir. Bu teknolojilere bağlı “tüm bina” nın tasarımında, hazırlık çalışmaları, mimari plan kuruluşu araştırması, yapısal kuruluş araştırması, ön proje ve kesin proje çalışmaları ile uygulama aşaması gibi bir süreç söz konusudur. Bu tezde, toplu konut üretiminde gelişmiş ülkelerde çok yaygın kullanılma alanı bulmuş olan “panel sistemler” e bağlı tasarım süreci aşamaları ve panel sistem teknolojilerine ait özellikler, kısıtlamalar ve sorunlar hakkında ayrıntılar verilmektedir.
It is seen that the approach of conventional systems and industrialized systems to the design and construction process is radically different from each other. Different from conventional systems, design process of industrialized systems takes place in two steps: Component design which constitutes whole building Whole building design which is made up of components This difference in the design process necessitates a different approach to the problem from usual design process. According to these technologies “whole building design” process can be made up of preparatory work, architectural project research, constructional project research, preliminary draft, final project and construction phase levels. In this dissertation, design process phases, technological properties, restrictions and problems of “panel systems”, which find widespread usage in the area of mass housing, are presented in detail.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/8507
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1386.pdf9.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.