Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8496
Title: Sınır Kavramına Mekansal Bir Yaklaşım: Ankara Bahçelievler Yerleşiminde Sınırlara Bağlı Bir Analiz
Other Titles: A Spatial Approach To Boundary Concept: An Analysis On Akara Bahcelievler Settlement
Authors: Özsoy, Ahsen
Uçar, Özlem Mumcu
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Sınır
Modernizm
Yerleşme
Konut
Boundary
Modernizm
Settlement
House
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Sınırlar üzerine bir çalışma, mekanın boşluktan fazlası olduğunun anlaşılmasını sağlar ve mimarlığı, ilişkiler anlamında yorumlanması için yönlendirir. Çok seviyeli düşünmeyi destekler ve peyzaj, şehir, sokak, ev, oda gibi farklı ölçekler arası bağlantıların kurulmasına olanak verir. Dış ve iç bağlamında bir vurgu oluşturur. İnsanın en baştan beri varolan, sınır oluşturma, ilişkileri kurma niyetiyle, yerleşme isteğine bakmak, sınır mantığının özünün yakalanmasını sağlayacaktır. Sınırlar üzerine kuramsal bir zemin oluşturulan bu çalışmada, diğer bağlantılı kavramlar, konut ve yerleşme başlığında, 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan büyük değişimler göz önüne alınarak açılmıştır. Mekansal ilişkiler açısından, sınır üzerine bir analiz, Ankara Bahçelievler’deki ilk planlı toplu yerleşim çerçevesinde tanımlanmıştır. Analizin ulaştığı sonuç, bu konut yerleşimindeki sınır olasılıklarının zenginliğini ve bunların zaman içindeki değişimlerini ortaya koyar niteliktedir.
A study on boundary concept provides to understand the space is more than emptiness and orients towards interpreting the architecture as relationships. Forming a theoretical background on boundaries considering the effective changes seen on the first half of the 20th century among house and the settlement focusing human-boundary relations, is the main goal of this study. For discussing the boundary with in this frame an analysis is defined at the scope of the settlement in Ankara Bahçelievler. The analysis focusing the settlement, street and the house, is formed in order to understand how the boundaries has been designed, constructed and changed with in these diffrent levels. Being a traditional “gardencity” example that was planned out of the main city and the first housing corporation of the country, Bahçelievler and the complete structure of the settlement is a very special case. The results of the analysis displays the value of boundary conditions and the role of changes in this neigbourhood from its beginning till today.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/8496
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3394.pdf19.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.