Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/847
Title: Bilgisayar Destekli Qrs Deteksiyonu Ve Ekg Parametrelerinin Hesaplanması
Other Titles: Computer Aided Qrs Detection And Calculation Of Ecg Parameters
Authors: Korürek, Mehmet
Möngü, Engin
Biyomedikal Mühendisliği
Biomedical Engineering
Keywords: Elektrokardiyografi
Aritmi
QRS kompleksi
Electrocardiography
Arrhythmia
QRS complex
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çeşitli şekilleriyle kalp yetersizliği, asrımızda ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılan en temel yol elektrokardiyografi çekimidir. EKG işareti P dalgası, QRS kompleksi ve T dalgalarından oluşmaktadır. Bu dalgaların biçimleri, süreleri ve birbirleriyle ilişkileri genel olarak EKG Parametreleri olarak adlandırılır ve hastalık teşhisinde büyük önem taşımaktadır. Kalbin normal atım düzeni dışındaki bütün düzensizlikler aritmi olarak adlandırılmakta ve bu aritmilerin bazıları da hasta için büyük tehlike oluşturmaktadır. EKG Parametreleri’nin hesaplanması amacıyla yapılan bu tez çalışmasında normal bir EKG verisi kullanılmış ve MIT/BIH Arrhythmia Database’den yararlanılmıştır. Önerilen model için Matlab V5.3 programı kullanılarak bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulama; filtreleme, lineer olmayan dönüşüm, karar verme algoritmaları, QRS, P ve T dalgalarının deteksiyonu, diğer EKG parametrelerinin hesaplanması, sonuçların tablo halinde gösterilmesi, ilgili grafiklerin çizdirilmesini içermektedir. Bu yöntemle FP ve FN sıfır olacak şekilde QRS deteksiyonu yapılabilmekte ve diğer parametreler doğru bir şekilde hesaplanabilmektedir.
In this century, heart diseases is the main reason of human deaths. The basic way to diagnose heart diseases is to use electrocardiogram signals. ECG signals are formed of P wave, QRS complex and T waves. The shape, duration and interrelations of these waves are called “ECG parameters” and very important in diagnosis. All of the irregularities, which are different from normal heartbeat, are called arrhytmia and some of them are quite dangerous. A normal ECG signal was used in this thesis study to calculate ECG parameters. Also these ECG signals are from MIT/BIH database. To implement the foundations of the study an application has been developed by using Matlab V5.3. This application includes filtering, non-linear transformations, decision rule algorithms, detection of QRS, P and T waves and determination of other ECG parameters, displaying outputs as table, drawing related graphics. We can detect all QRS complexes with zero FP and FN and determine other parameters correctly.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/847
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1451.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.