Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8464
Title: Akıllı Konut Değerlendirme Modeli
Other Titles: Smart Home Assessment Model
Authors: Hacıhasanoğlu, Orhan
Geçim, Selman
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Akıllı konut
Akıllı konut Teknolojileri
Akıllı Konut için Tasarım
Smart home
Smart Home Technologies
Designing for Smart Home
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tezde akıllı konut değerlendirme modeli iki ana başlık üzerinde incelenmiştir. Bunlardan ilki “akıllı konut teknolojisi” yani akıllı konutun sahip olduğu tüm bilgisayar ve elektro – mekanik özelliklerdir. Diğer değerlendirme kriteri ise “akıllı konut için tasarım” olarak adlandırılmıştır. Akıllı konutlarda bulunması önerilen akıllı konut teknolojileri 8 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar, enerji verimliliği sağlayan sistemler, güvenlik sistemleri, iletişim sistemleri, konut içi çalışma ortamı (Home Office), ortam sağlayıcı sistemler, gereksinmeler, yaşam destek üniteleri ve bina otomasyon sistemidir. Akıllı konut değerlendirme modelinde bulunan ikinci ana kriter ise akıllı konut için tasarımdır. Akıllı strüktür, akıllı malzemeler, enerji tasarrufuna yönelik tasarım ve akıllı konut teknolojisi ile akıllı konut için tasarım özelliklerinin uyuşması akıllı konut için tasarım özellikleri arasındadır. Bu tezde bu bilgilerin ışığında akıllı konut değerlendirme modeli geliştirilmiştir. Karşılaştırılmalı olarak değerlendirme imkanı sağlayan bu model yeniliklere açıktır ve gelecekte geliştirilmesi muhtemel teknoloji ve sistemler bu değerlendirme modeli içerisinde rahatlıkla yer alabilmektedir.
In this thesis, smart home assessment model is analyzed under two main chapters. The first one is “smart home technology” which is all the computer and electro – magnetic features of that house. Other determination criterion is “design for smart homes”. The suggested technologies for a smart house can be classified under 8 groups. These are: systems providing energy – efficiency, security systems, communication systems, home office, facility providing systems, requirements, life support systems and building automation systems. The second major criterion is designing for smart homes. The essential designing factors for smart homes are design features, smart structure, smart structural materials, designs for saving energy and complying the aspects of design criteria vs. technology. Based on this information, an analysis model for smart houses is developed. It is a model that analyzes the information by comparing and it is open for any possible future modification. This model can adapt itself to any new technology or new system.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/8464
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2132.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.