Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/840
Title: Fizik Tedavi Yöntemleri Ve Mikrodenetleyicili Tens Tasarımı
Other Titles: Physical Therapy Methods And Design Of Tens With Microcontroller
Authors: Korürek, Mehmet
Buran, Raşit
Biyomedikal Mühendisliği
Biomedical Engineering
Keywords: Fizik tedavi
Elektroterapi
TENS
Physical therapy
Electrotherapy
TENS
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, öncelikle elektrik enerjisiyle uygulanabilen fizik tedavi yöntemleri ve her yöntemin vücut üzerindeki etkileri incelenmiş; özellikle elektroterapide yaygın olarak kullanılan transkütan elektrik stimülasyonu (TENS) cihazı üzerinde durulmuştur.Çalışmanın pratik kısmında ise bir TENS cihazı tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan cihazın benzerlerinden farkı ve ortaya koyulan yenilik; TENS’in farklı mekanizmalar üzerinden etki göstererek farklı ağrı paternlerinde kullanılan modalitelerinin, mikrodenetleyici yardımıyla bir program halinde otomatik olarak hastaya uygulanmasıdır. Cihazın alçak ve orta frekanslı farklı akım modülasyonlarının yer aldığı Mod A ve Mod B olarak isimlendirilen iki ayrı programı mevcuttur. Zamanlayıcı sayesinde her program onbeş dakika boyunca sürmekte, bu süre sonunda uygulama kendiliğinden sona ermektedir. Kullanıcı, hangi bölgedeki, ne çeşit ağrıya hangi frekanstaki hangi akım modülasyonunu uygulayacağını bilmesi gerekmeden ve cihaz üzerinde parametre ayarlama külfeti olmadan; sadece cihazı açarak ve mod seçici düğmeden modu seçerek uygulamaya başlayabilecektir. Burada kullanıcının yapması gereken tek şey, uygulama bölgesinde aneljezik etki oluştuğunu hissettiği anda cihazın üzerindeki HOLD düğmesine basarak programın aynı akım modülasyonu ve frekansında devam etmesini sağlamak olacaktır. Ayrıca cihazın üzerindeki LCD displayden programın kalan süresini, mod çeşidini ve uygulanan frekansın büyüklüğünü gözlemek mümkün olacaktır.
In this study, previously, physical therapy methods which applicable by electrical energy and influences of each methods on body are examined. Especially, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) which used widely in electrotherapy is considered. In addition to this, such a TENS design is realized. Difference and renewal of this TENS from similar equipments is: Different modalities which applyed different pain pattern are applied by microcontroller. Different body mechanisms, are effected by these modalite. Our tens is included two mode program which called Mod A and Mod B. Mod A and Mod B include different current modulations with low and medium frequencies. Owing to timer, program continues fifteen minutes and end of this time, program turns off automatically. In order to designed TENS, knowledge of how current modulation is applicable on which local of body and pain pattern doesn’t necessary for patient. So, adjustement of parametres is not required on TENS. Patient only turn on the TENS and choose mod from mod button. When patient feels analjezic effect on application local, patient has to push HOLD button on TENS. HOLD button is used maintaining same current modulation and frequency magnitüde. Furthermore, remainder time of program, mod type and frequency magnitude are seen by LCD display on the designed TENS.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/840
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1372.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.