Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8390
Title: Eskişehir-kaymaz Epitermal Altın Cevherleri Üzerinde Çevreye Duyarlı Nitelikli Ön Zenginleştirme Yöntemlerinin Araştırılması
Other Titles: An Investigation Of Environmentally Friendly Pre-enrichment Methods On Eskişehir And Kaymaz Epithermal Gold Ores
Authors: Güney, Ali
Bayoğlu, Yağmur
10028351
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: ALTIN
FLOTASYON
ÖN ZENGİNLEŞTİRME
GOLD
FLOATATION TIME
GRINDING
Issue Date: 20-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma kapsamında 4,51 ppm Au ve 13 ppm Ag içeren ve yapılan mineralojik incelemeler sonucunda % 95 ini kuvars, % 4 ünü demir içeren mineraller ve % 1 lik kısmını ise barit, pirit ve Ni-Zn-Cu sülfürlerden oluştuğu anlaşılanEskişehir Kaymaz bölgesine ait altın cevherlerinin zenginleştirmesine yönelik olarak, ilk aşamada bilyalı değirmende kullanılarak yapılan öğütme işlemi sonrası klasik flotasyon yöntemi ile uygun tane boyutu, flotasyon süresi,reaktif türü belirlenmiş, ikinci aşamada ise elde edilen en uygun flotasyon koşullarında yüksek altın içerikli konsantre eldesine yönelik deneyler gerçekleştirilmiştir. 250 g/t Aerophine 3418A ve 250 g/t Aero 208 kollektörleri kullanılarak yapılan kademeli flotasyon deneyleri sonucunda; 187 ppm Au içerikli konsantre % 54,2 verimle elde edilmiştir. KAX+ATP kolektörleri ile yapılan deneylerde ise 99,4 ppm Au içerikli konsantre % 57,3 verimle elde edilmiş, artık içeriği 1,98 ppm düzeyinde kaldığı tespit edilmiştir.
In the firstphaseofthisstudy,appropriate grain size, floatation time and reaction type was determined by grinding in ball mills followed by classic floatation of Eskişehir-Kaymaz region gold ores wihch were determined to contain 4.51 ppm Au and 13 ppm Ag and was determined to consist of 95% quartz,%4 iron containing minerals and %1 barite, pyrite and Ni-Zn-Cu sulphurs by mineralogic investigation. Experiments to obtain high gold content concentrate in the most appropriate floatation contidions were made in the second phase. 187 ppm Au was obtained by 54.2% efficiency by using 250 g/t Aerophine 3418A and 250 g/t Aero 208 as collector. 99.4 ppm Au was obtained by 57.3% efficiency by using KAX+ATP as collector and waste content was determined to be 1.98 ppm
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/8390
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14334.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.