Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8389
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBoylu, Feriduntr_TR
dc.contributor.authorYeşilyurt, Zeyneptr_TR
dc.date2014tr_TR
dc.date.accessioned2014-01-27tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-12T14:01:01Z-
dc.date.available2015-08-12T14:01:01Z-
dc.date.issued2014-01-31tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8389-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014en_US
dc.description.abstractNon-iyonik sürfaktanlar filtrasyon işleminde çok düşük kek nemlerine ulaşılmasında etkin yardımcı reaktiflerdir. Benzer reaktifler flotasyonda da kullanıldığından, flotasyon aşamasında kullanılan kimyasalların, ayırma ve susuzlandırma performanslarının birlikte değerlendirilmesi daha da önemli hale gelmektedir. Sürfaktanlar yapılarında hidrofil bir baş grubu ile hidrofob kuyruk bulundururlar. Sürfaktanın temel özelliklerini belirlemede hidrofob ve hidrofil kısımları arasındaki denge (HLB değeri) kritik bir faktördür. Bu çalışmada, Zonguldak bölgesine ait bitümlü şlam kömürünün flotasyon performansıyla beraber flotasyon sırasındaki gang taşıma davranışı araştırılmıştır. Flotasyon ürünleri daha sonra vakum filtrasyon işlemine tabi tutulmuş ve filtrasyon performansları değerlendirilmiştir. Çalışmada Hidrofil-Lipofil denge değeri 4.8’den 18,4’e kadar değişen Triton X-15, X-45, X-114, X-100, X-102, X-165, X-305 ve X-705 non-iyonik sürfaktanları ile konvansiyonel yağlı kollektörler olan motorin ve kerosenin flotasyon+filtrasyon karakteristikleri karşılaştırılmıştır. Köpürtücü olarak MIBC (metil izobütil karbinol) kullanılmıştır. Flotasyon ve susuzlandırma performansının birlikte değerlendirildiği çalışmaların sonucunda yağlı kollektörlerin flotasyon başarısına rağmen, düşük HLB değerine sahip, diğer bir deyişle en lipofilik non-iyonik sürfaktan en iyi performansı göstermiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study aims the investigation on water recovery characteristics and related entrainment degrees through flotation of a hard bituminous coal slime from Zonguldak, Turkey. The coal was then subjected to filtration without any further reagent consumption and the filtration performance was evaluated. The coal was -0,2 mm hydrocyclone overflow which was normally thickened and filtrated. Solid content in the pulp of the original sample was 42% and original process water was used in the experiment. The ash content of the sample was 42,8% where 95% of the ash making minerals were clay minerals. Surfactants generally consists of a hydrophilic head and a lipophilic tail. Variation of the size of these groups determines the area of use of the surfactant. The rate of the molecular weight of the hydrophilic part to the molecular weight of the lipophilic part gives the HLB (Hydrophilic-Lipophilic Balance). 8 non-ionic surfactants of Triton-X series (Triton X-15, X-45, X-114, X-100, X-102, X-165, X-305 ve X-705 were used as collector and conventional oily collectors, kerosene and diesel oil were used for the purpose of comparison. The HLB numbers of the surfactants varied between 4,9 and 18,4. The results show that while the most lipophilic surfacant (Triton X-15) is superior to other non-ionic surfactants, it is not found superior to conventional oily collecors (diesel oil and kerosene). Flotation performance, entrainment-entrapment characteristics and filtration performance data are consistent with each other.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKömür flotasyonutr_TR
dc.subjectmekanik taşınmatr_TR
dc.subjectfiltrasyon kinetiğitr_TR
dc.subjectnon-iyonik sürfaktanlartr_TR
dc.subjectCoal flotationen_US
dc.subjectEntainmenten_US
dc.subjectFiltration kineticsen_US
dc.subjectnonionic surfactantsen_US
dc.titleFarklı Yapıdaki Non-iyonik Sürfaktanların Bitümlü Kömür Şlamı Üzerinde Flotasyon Ve Gang Taşıma Davranışları İle Filtrasyon Performanslarının İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeSeparation Performance And Entrainment Characteristics Of Nonionic Surfactants Through Bituminous Coal Slime Flotation Followed By Filtrationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10025943tr_TR
dc.contributor.departmentCevher ve Kömür Hazırlamatr_TR
dc.contributor.departmentMineral and Coal Processingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14201.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.