Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8384
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüney, Alitr_TR
dc.contributor.authorÖzdilek, Cihantr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2011-03-04tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-12T14:01:00Z-
dc.date.available2015-08-12T14:01:00Z-
dc.date.issued2013-01-08tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8384-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractPlastikler atıldığı zaman doğada uzun süre varlığını sürdürerek toprağın ve suyun kirlenmesine neden olmaktadır. Plastiklerin kullanımının artış göstermesi bunun geri dönüşümünü de son yıllarda gündeme getirmiştir. Plastiklerin içerisinde geri kazanılması konusunda en dikkat çeken iki plastik türü vardır; bunlar PET ve PVC’dir. PVC’nin zehirli gazlar ve hidroklorik asit salınımı yapması sebebiyle, çevreye olabilecek zararlarını önlemek adına PET ve diğer plastiklerden ayrılması önem kazanmıştır. Yüzey özelliklerinden faydalanarak PET ve PVC’yi seçimli olarak flotasyon yöntemiyle ayırmak mümkündür. Plastiklerin hepsi doğal hidrofobiktir, bu sebeple plastikleri hidrofilik yapmak amacıyla plastikleştirici reaktifler kullanılarak yüzey özellikleri değiştirilir. İki plastikten birisi hidrofilik yapılarak bastırılırken diğerinin köpüğe tutunarak yüzdürülmesi sağlanır. Kullanılmış plastiklerin ayrılmasında flotasyon yöntemi uygulanabilirliği ve ucuz olması ile en çok tercih edilen yöntemdir. Bu çalışmada amaç, PET ve PVC’nin elektrokinetik potansiyel, temas açısı ve yüzey gerilimi özelliklerinin ile Lignin Alkali ve Dietylene Glycol Dibenzoate reaktiflerinin adsorpsiyon mekanizmasının flotasyonla seçimli olarak ayrılmaları üzerindeki etkilerini belirlemektir.tr_TR
dc.description.abstractWhen the plastics are left in the nature, they exist for a long time without decomposing, thus cause soil and watery pollution. Since the consumption of plastic materials has risen, their recycling has been an important subject in recent years. PET and PVC are among important plastics in all kinds of plastics. Because PVC releases harmful gases and hydrochloric acid, it should be separated from PET and other plastics. PET and PVC can be separated selectively by flotation method depending on their surface characteristics. All plastics are naturally hydrophobic, therefore plasticizer reagents are used to change the plastics’ surface characteristics in order to make them hydrophilic. As a result, they can be separated while one of these plastics is hydrophilic and sinks; the other one attaches on bubbles and floats. The aim of this research is to examine their surface characteristics such as electrokinetic potential, contact angle, surface tension and adsorption mechanisms of Lignin Alkali and Diethylene Glycol Dibenzoate affecting on selective separation, since flotation is the most preferred method because of its application and low costs for seperating PET and PVC wastes.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectPETtr_TR
dc.subjectPVCtr_TR
dc.subjectayırmaktr_TR
dc.subjectflotasyontr_TR
dc.subjectzetatr_TR
dc.subjectpotansiyeltr_TR
dc.subjectyüzeytr_TR
dc.subjectgerilimtr_TR
dc.subjecttemastr_TR
dc.subjectaçıtr_TR
dc.subjectPETen_US
dc.subjectPVCen_US
dc.subjectseparationen_US
dc.subjectflotationen_US
dc.subjectzetaen_US
dc.subjectpotentialen_US
dc.subjectsurfaceen_US
dc.subjecttensionen_US
dc.subjectcontacten_US
dc.subjectangleen_US
dc.titleKatkılı Pet Ve Pvc Atıklarının Seçimli Olarak Ayrılmasına Yönelik Yüzey Özelliklerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeRole Of Surface Characteristics On Selectively Separation Of Pet And Pvc Wastesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentCevher ve Kömür Hazırlamatr_TR
dc.contributor.departmentMineral and Coal Processingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11473.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.