Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8371
Title: Farklı Bentonitlerin Nem Alıcı (desikant) Özelliklerin Belirlenmesi
Other Titles: Desiccants Properties Determination Of Different Bentonite
Authors: Bulut, Gülay
Chimeddorj, Munkhjargal
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Nem alıcı (desikant)
bentonit
nem alıcı kimyasallar
montmorillonit
Desiccant clay
bentonite
desiccant chemicals
montmorillonite
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’nin farklı bölgelerinden temin edilen farklı mineralojik bileşimine sahip bentonit numuneleri kullanılarak, nem alıcı (desikant) kil üretimi amaçlanmıştır. Bu bentonit numunelerinin nem adsorbe etme özelliklerinin iyileştirilmesi için çeşitli yöntem ve katkılarla bentonit numuneleri modifiye edilmiştir. Modifikasyon işlemlerinde, bentonit numuneleri üzerinde öncelikli olarak; kurutmada ısıl işlem sıcaklık ve süreleri, uygun tane boyutu tesbiti yapılmış ve ayrıca katkısız olarak yeteri kadar nem alma kapasitesine ulaşamayan bentonit numunelerine çeşitli nem alıcı kimyasal maddeler ilave edilerek nem alma kapasitesi standardlarda yer alan seviyelere getirilmiştir. Sonuçlar nem alıcı ticarı ürünlerle karşılaştırıldığında, önerilen yöntemlerle araştırma kapsamında kullanılan ve geliştirilen nem alıcı (desikant) malzemelerin ticari ürünlerin gerektirdiği spesifikasyonları sağladığı gözlenmiştir.
In this study, various bentonites with different minerologies from different deposits in Turkey were subjected to tests with the aim of producing moisture adsorbents so-called desiccants of commercial grade or material competitive in the market. Bentonites used in this study were upgraded and modificated through applying several additives and methods given in the literature. In modification processes, initially the particle size, heat treatment conditions such as temperature and drying time, were examined. In addition to the standard test and parameters, chemical additives such as calcium chloride, lithium chloride and also starch which can enhance the moisture adsorption capacity were mixed with the bentonites whereby low moisture adsorption capacities of the bentonites were brought up to the levels required in the standards. The results obtained, in this study together with the standard were specifications compared with the commercial products and found to be compatible with them.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8371
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7459.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.