Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8264
Title: Gemi Kirişinin Nihai Mukavemetinin Tayini
Other Titles: Determination Of Ultimate Strength Of The Ship Girder
Authors: Bayraktarkatal, Ertekin
Tayyar, Gökhan Tansel
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Nihai Mukavemet
Kademeli Göçme Analizi
Eğrilik
Kiriş
Ultimate Strength
Progressive Collapse Analysis
Curvature
Beam
Issue Date: 16-Aug-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gemilerin nihai mukavemetini hesaplamak amacıyla kademeli göçme analiz yöntemleri incelenmiştir. Hızlı ve etkin çözüme ulaşmak için Smith yöntemi tercih edilmiştir. Smith yöntemi oldukça basit bir yöntem olmakla birlikte başarısı hesaplamada kullanılacak elemanlara ait ortalama gerilme-ortalama şekil değiştirme diyagramlarına bağlıdır. Elemanlara ait çözümlemede iki boyutlu plak davranışının modellendiği çözüm yerine tek boyutlu ve plak davranışının etkin genişlik tanımı yardımıyla lineerleştirilerek modellendiği kiriş yöntemi seçilmiştir. Geometrik olarak eğrilik değerleri yardımıyla eğri modellemesi kiriş hesaplamalarında uygulanmıştır, malzeme ve geometrik olarak lineer olmayan davranışlarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Deneysel çalışması gerçekleşmiş 1/3 ölçeğe sahip fırkateyn gemisine ait veriler kullanılarak sayısal hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar diğer araştırmacıların geliştirdikleri yöntemlere ait sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Son sayısal çalışmada ise büyük tonajlı ham petrol tankerine ait çözümleme yapılmış, aynı şekilde diğer araştırmacıların sonuçlarıyla karşılaştırması yapılmıştır.
In this thesis, progressive collapse analysis methods are investigated to determine the ship ultimate strength. For achieving fast and efficient solution, the Smith method is preferred, which uses a simple approach, though its performance closely related with the average stress-strain diagrams of the elements used in the analysis. For element-wise solutions, one dimensional beam approach is chosen, in which the plate behavior is modeled through a linearization by using the effective width, instead of two dimensional models, thus an advantage in solution time is accomplished. Curve modeling by using geometrical curvature values is used for beam calculations and easily obtained results are satisfactorily considered under material and geometrical nonlinearities. The final applications of the method are an experimentally studied 1/3 modeled frigate and Very Large Crude Carrier, where the comparison of the predicted values with the results is also presented.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/8264
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11310.pdf4.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.