Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8206
Title: Cam Giydirme Cephe Sistemlerinin Bileşenler Yönünden Karşılaştırılması
Other Titles: Comparision Of Glass Curtain Walls In Terms Of Components
Authors: Aygün, Murat
Alpur, İlyas
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Keywords: Giydirme Cepheler
Bileşenler Analizi
İhtiyaç Analizi
Karşılaştıröalı Değerlendirme
Curtain Walls
Components Analysis
Needs Analysis
Comparative Evaluation
Issue Date: 1-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: CAM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN BİLEŞENLER YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Cam giydirme cephe sitemlerinin performans gereksinimleri ile bu gereksinimleri karşılayan alt bileşenlerin birbirleriyle karşılaştırılması, yapısal incelemeler ve uygun olan sistemin seçimine dair değerlendirmeler tezin esas konularını oluşturmaktadır. Tez yedi bölümden oluşmaktadır, ilk bölümünde ise çalışmanın konusu, amacı ve kapsamı hakkındaki bilgilerden oluşan giriş bölümü yer almaktadır. Diğer bölümünde cam giydirme cephe sistemlerinin sınıflandırılmasına ait bilgiler verilmekte ve hangi sistemin inceleneceğine dair açıklamalar bulunmaktadır. Üçüncü bölümde cam giydirme cephe sistemlerinin performans gereksinimleri değerlendirilmiş ve bu gereksinimlerin doğru şekilde karşılanmaması durumunda sistemin maruz kalabileceği dış etmenler, bu etmenlerin neden oldukları sorunlar ve bunların giderilmesine ilişkin çözümler incelenmiştir. Cam giydirme cephe sistemlerinin bileşenleri dördüncü bölümde ana hatlarıyla analiz edilmiş ve sistemdeki özellikleri, nerelerde kullanıldıkları, hangi sistemde yer aldıkları ve ne gibi gereksinimleri karşıladıklarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde ise çalışmanın ana konusu olan ızgara cam bağlantısına göre sistemler, kendi içerisinde sistem analizi başlığı altında detaylı olarak incelenmiş ve bu sistemler; 1- Baskı Profilli Sistemler (Konvensiyonel cam cepheler) 2- Taşıyıcı Macunlu Sistemler (Strüktürel silikonlu sistemler) 3- Noktasal Bağlantılı Sistemler (Spider sistemler) 4- Karma Sistemler olarak sıralanmıştır. Altıncı bölümde ızgara cam bağlantısına göre sistemler çizelgeler ile ele alınarak performans gereksinimleri ve bileşenleri karşılaştırmalar şeklinde incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise diğer bölümlerde yapılan incelemelerin ve karşılaştırmaların sonucunda sistem, gereksinim ve bileşen seçimlerinin önemi tekrar belirtilerek, daha optimum ve sağlıklı çözümler için gerekli özet bilgiler oluşturulmuştur.
COMPARISION OF GLASS CURTAIN WALLS IN TERMS OF COMPONENTS SUMMARY Performance requirements of glass curtain walls and comparison of their sub-components which meet these requirements with each other, and assessments relating to selection of appropriate system constitute basic topics of this thesis. The thesis consists of seven chapters. Introduction part about the subject, purpose and scope of the study is located in the first chapter. Short information relating to classification of glass curtain walls and instructions about which system will be reviewed are available in the following chapter. Performance requirements of glass curtain walls are evaluated. In addition, outside factors which may be exposed to system if these requirements not being met correctly, the problems caused by these outside factors, and solutions for these problems are examined in third chapter. Main componets of glass curtain walls has been outlined and various information about their properties in the system, where they are used, how to meet requirements are given in fourth chapter. Systems according to carrier-glass connection being main topic of thesis are anayzed under the heading of system analysis in detail in the next chapter. Systems according to carrier-glass connection are the followed: 1. Pressure Plate Systems 2. Structural Sealant Systems 3. Point Fixed Systems 4. Combined Systems Performance requirements and components of systems according to carrier-glass connection are examined in the form of comparisons in sixth chapter. As a result of the comparisons made in sixth chapter, importance of selection of systems’ requirements and components for glass curtain walls are indicated in the conclusion part.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8206
Appears in Collections:Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9572.pdf941.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.