Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8200
Title: Karayolu Gürültü Haritalarının Hazırlanması: İstanbul Zincirlikuyu - Maslak Ulaşım Hattı Örneği
Other Titles: Preparation Of Road Traffic Noise Maps: Istanbul Zincirlikuyu - Maslak Transportation Route Example
Authors: Demirkale, Sevtap Yılmaz
Aşcıgil, Mine
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Keywords: Gürültü haritaları
Karayolu gürültüsü
Gürültü eylem planları
Noise mapping
Traffic noise
Noise action plans
Issue Date: 2-Mar-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: 2005 Temmuz’unda Avrupa Birliği sürecinde yürürlüğe giren, 2008 Mart’ından revize edilen, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin (2002/49/EC) 29. Maddesine göre, Haziran 2013’e kadar yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yollarının ve iki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanlarının gürültü haritaları çıkartılmalıdır. Bu çalışma için seçilen Zincirlikuyu - Maslak karayolu ulaşım aksından, yılda doksan milyon araç geçmekte; bölge, İstanbul’un merkezi iş alanı olmasının yanısıra, içerisinde konut bölgeleri, okullar, hastaneler, askeri bölge ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünü barındırmaktadır. Bölgenin karayolu gürültü haritasını çıkartmak, gürültüye hassas veya gürültü üreten bölgeleri sınıflandırmak, problemleri belirlemek, gürültü azaltımı planlamak, ileride karşılaşılacak sorunları ngellemeye yardımcı olacaktır. Tez çalışmasının amacı, İstanbul’un merkezi iş alanı konumunda olan Zincirlikuyu - Maslak ulaşım aksı üzerinde karayolu trafiğinden kaynaklanan gürültü haritasının ve eylem planının bilgisayar ortamında modellenmesi ve bu alandaki akademik tecrübenin arttırılmasıdır. Çalışma, Zincirlikuyu Mevkiinden Ayazağa’ya kadar uzanan Büyükdere Caddesi’nin 7 km’lik bölümünü ve 600 metre çevresini kapsamaktadır. Bu bölgede karayolu trafik gürültüsü haritalaması ve eylem planı çalışmaları gürültü haritalama simülasyon programı SoundPLAN ile gerçekleştirilmiştir.
According to Article 29 of “Regulation for Assessment and Management of Environmental Noise” (2002/49/EC) prepared by Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry in July 2005 and revised in March 2008, in the process of European Union membership, for all major roads which have more than six million vehicle passages a year and for all agglomerations with more than 250 000 inhabitants, noise should be mapped until June 2013. Zincirlikuyu - Maslak transportation route is major road with 90 million vehicle passages a year. Area to be mapped is Central Business District of Istanbul and it also includes dwellings, schools, hospitals, military base and Istanbul Technical University campus. Noise mapping the area, classifying noise-sensitive or noise-producing areas and planning measures will help to prevent upcoming problems. The aim of this thesis study is traffic noise mapping and action planning on Istanbul’s Central Business District, Zincirlikuyu-Maslak transportation route and therefore developing academic experience on the subject. Traffic noise mapping ad action planning to be executed 600 m around 7 km Zincirlikuyu Maslak traffic route will be achieved with noise mapping simulation program SoundPLAN.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8200
Appears in Collections:Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9272.pdf28.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.