Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/813
Title: Mikroişlemci Tabanlı Biyolojik Veri Toplama Sistemi
Other Titles: Microprocessor Based Biological Data Collecting System
Authors: Korürek, Mehmet
Çırak, Tolga
Biyomedikal Mühendisliği
Biomedical Engineering
Keywords: Elektromiyogram EMG
Mikroişlemci
Electromiogram EMG
Microprocessor
Issue Date: 14-Oct-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu projenin amacı, tıpta, endüstride ve araştırma laboratuarların da ihtiyaç duyulan, genel amaçlı ve çok kanallı ölçme, işleme, görüntüleme ve saklama yapabilen, biyomedikal çalışmalar için kullanılabilecek biyopotansiyel kuvvetlendiricilerle sanayi ve araştırma laboratuarların da kullanılabilecek ölçme düzenlerini içeren, mikroişlemci destekli bir cihazın gerçekleştirilmesidir. Veri toplama sistemi olarak da bilinen bu ölçme ve eğitim sistemi, her türlü fiziksel, kimyasal, elektriksel ve biyolojik büyüklük ve işaretlerin ölçülmesi işleminde kullanılabilecektir. Bu işaretlerin işlenmesi için tasarlanan her kuvvetlendirici katı modül olarak seçilen sistem gözlerinden birine takılabilmektedir. Cihazın modüler olması, teknoloji ve araştırma laboratuar ve iş yerlerinde, sıcaklık, yer değiştirme, kuvvet, basınç, gibi reel büyüklüklerin aynı zamanda ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Bu cihaz, her türlü algılayıcının elektriksel işarete dönüştürülerek kullanılmasına imkan vermektedir.
In this project, a microcontrolled based general purpose and multichannel measuring, processing, monitoring and storing unit consisting of different kind of biopotential amplifiers which is used in Biomedical studies, addition with physical, chemical and electrical measuring units used in industrial and measuring laboratories was aimed to be realized. This training and measuring unit which is known as data acquisition system , could be used to measure any kind of physical, chemical and electrical quantities and also biological signals. Each of the amplifiers designed for these signals can be plugged into one of the chosen system slotes. Thanks to modular instruction of the system, it is possible to measure temperature, displacement, force, pressure, velocity, acceleration and volume at the same time, as they are the real quantities in technology and research laboratories. This unit permits any kind of transducer to be used.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/813
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9904.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.