Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/795
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDokur Ölmez, Zümraytr_TR
dc.contributor.authorDüzgün, Özgün Onattr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-21T12:00:31Z-
dc.date.available2015-04-21T12:00:31Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/795-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu çalışmada amaç, hastadan kalp sesinin elde edilmesi ve alınan işaretin bilgisayara gönderilerek analiz edilmesidir. Sesin hastanın göğsünden algılanabilmesi için özel bir mikrofon kullanılmıştır. Sinyal, gürültüden ayırt edilmeyecek kadar düşük genlikte olduğundan (tüm biyolojik işaretler gibi), gürültüyü kuvvetlendirmeden, mümkün olabildiğince incelenen biyolojik işaretin kuvvetlendirilmesini sağlayan yüksek kazançlı bir enstrumantasyon kuvvetlendiricisi kullanılmıştır. Kalp sesleri düşük frekanslı olduğu için (yaklaşık 10–500 Hz aralığında), yüksek frekans bileşenlerini filtreleyen bir alçak geçiren filtre kullanılmıştır. Elde edilen işareti uygulamalarda kullanılabilir düzeye çıkarabilmek için de ayrıca bir kuvvetlendirici kullanılmıştır. ADC ile sayısal forma dönüştürülüp, seri port üzerinden bilgisayara aktarılan işaretin sayısal olarak analiz edilmesi için gerekli yazılım C programlama dilinde yazılmıştır. Yazılım ile işaretin bilgisayar ortamında gerçek zamanlı gösterimi sağlanmıştır. Analiz yöntemi olarak Fourier analizi ve Kısa-Zaman Fourier analizi seçilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the aim is to get the heart sounds from patient, then send it to computer and process the obtained signal. A special microphone is used to obtain the sound from patient’s chest and to convert it to electrical signal. The signal amplitude is too low to distinguish the signal (like all biological signals) from the noise. So, an instrumentation amplifier is used to amplify the signal amplitude. Heart sounds have low frequencies (~10 – ~500 Hz), so a low pass filter is used to reject high frequency components. An amplifier is used to carry the signal amplitude to a suitable level for applications. The signal is converted to digital form using an ADC and it is transferred to the computer via serial port. A software program is written in C programming language to process the signal. Using this program, the signal can be printed and processed in real time. The analysis methods for this thesis are chosen as Fourier transform and Short-Time Fourier transform.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKalp Sesleritr_TR
dc.subjectS1tr_TR
dc.subjectS2tr_TR
dc.subjectFourier Analizitr_TR
dc.subjectKısa Zaman Fourier Analizitr_TR
dc.subjectHeart soundsen_US
dc.subjectS1en_US
dc.subjectS2en_US
dc.subjectFourier Analysisen_US
dc.subjectShort Time Fourier Analysisen_US
dc.titleKalp Seslerinin Gerçek Zamanda Algılanması Ve Bilgisayarda Analiz Edilmesitr_TR
dc.title.alternativeReal Time Acquisition Of Heart Sounds And Computer Aided Processingen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBiyomedikal Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentBiomedical Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4703.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.