Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7940
Title: Çeşitli Ülkelerde Uygulanan Baraj Tasarım Taşkınlarının İncelenmesi
Other Titles: The Comparative Examination Of Dam Design Floods Of Various Countries
Authors: Ağıralioğlu, Necati
Gündoğdu, Fatih
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Hydraulics and Water Resources Engineerin
Keywords: tasarım taşkını
tahkik taşkını
design flood
safety check flood
Issue Date: 8-Feb-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada öncelikli olarak barajlarda tasarım taşkınının önemi anlatılmış, barajlarda taşkın hidrolojisi ve dünya genelinde kullanılan taşkın tahmin yöntemleri hakkında genel bilgi verilmiştir. Kullanılan taşkın tahmin yöntemleri, akış verilerine ve yağış verilerine dayanan taşkın tahmin yöntemleri olarak sınıflandırılmıştır. Çeşitli ülkelerin tasarım taşkınları ve tasarım taşkını belirlerken kullandıkları kriterler incelenmiş, ülkeler; risk sınıflandırmasına göre tasarım taşkını belirleyen ülkeler, baraj yüksekliğine göre tasarım taşkını belirleyen ülkeler, baraj türüne göre tasarım taşkını belirleyen ülkeler ve zarf eğrileri ile tasarım taşkını belirleyen ülkeler olmak üzere sınıflandırılmıştır. Türkiye’de DSİ tarafından yapılan baraj sınıflaması ve kullanılan tasarım taşkınları ayrı bir başlık altından incelenmiştir. Son olarak dünyada ve Türkiye’de kullanılan tasarım taşkınları değerlendirilmiş, özellikle Türkiye için tasarım taşkınlarının uygulanması hususunda önerilerde bulunulmuştur.
In this study, first of all, importance of design floods for dams is explained and brief information about flood hydrology for dams and flood estimating methods used worldwide is given. Flood estimating methods are classified as methods based on flow data and methods based on rainfall data. Design floods and criteria for determination of design floods of various countries are examined and countries are classified as; countries which determine design floods using risk criteria, countries which determine design floods by classifying dams by their height, countries which determine design floods by classifying dams by their type and countries which determine design floods by using envelope curves. Design floods and dam classification used by DSI in Turkey is examined individually. Finally, design floods used worldwide and in Turkey are commentated and some recommendations are made for the use of design flood in Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/7940
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11264.pdf995.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.