Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7932
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUyumaz, Alitr_TR
dc.contributor.authorTezel, Gökçetr_TR
dc.date2005tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-15T13:41:25Z-
dc.date.available2015-07-15T13:41:25Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7932-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005en_US
dc.description.abstractBu çalışmada ülkemiz dışında ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde yağmur suyunun meskûn bölgelerde drenajı için kullanılan bordürde, arkta bırakılan yağmursuyu girişleri ile her ikisinin bileşiminden oluşan birleşik yağmursuyu girişleri incelenmiştir. Trafik güvenliği dolaylı olarak yüzeysel drenaj 'a bağlıdır. (Yollardan yağmur suyunun etkili ve alabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaştırılması trafik güvenliği için önemli bir fayda teşkil etmektedir.Bazı durumlarda yoldaki suyun ince bir film tabakası oluşturarak taşıtların yol ile temasını azaltarak trafik güvenliği açısından tehlike arz eden ve halk arasında "kızaklama" olarak bilinen duruma sebep olur. Çalışmada daha önce fazla incelenmemiş olan birleşik girişlerin performansları da incelenmiştir. Önceki yıllarda yapılan deneyler yorumlanarak hangi sistemin, hangi yol koşullarında (enine, boyuna eğimlerde) hangi sonuçlan verdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bordur girişlerince deşarj edilen su miktarı Froude sayısı ile değişim grafikleri elde edilerek suyun davranışı hakkında bilgi edinilmiştir. Bu grafiklerle deney sonuçlan karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study we have investigated the urban stormwater drainage systems which have been used widely in such countries as U.S.A, Canada, U.K and Australia etc.... The name of this systems are; curb-opening, gutter and combination inlets. Traffic safety is intimately related to surface drainage. The distinctive criterion for surface drainage of highways is the great need to remove stormwater from pavements as rapidly and efficiently as possible. The presence of a film of water that does not drain away rapidly enough can cause a very hazardaus phenomeon for traffic and human safety known as "hydroplanning (aquaplanning). We either investigated the hydraulic performance of combination inlet which have not been examined sufficiently before. We tried to verify which system give what results in which conditions (longitudinal and cross slopes of street) by interpretion of laboratory experiments which have been performed past years. Also we derived Froude number - Discharge ratio (efficiency) graphics by using this laboratory results. Then we compared this graphic with laboratory results and tried to attain a result.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectYağmursuyu girişleritr_TR
dc.subjectmeskun bölge drenajıtr_TR
dc.subjectCurb opening inletsen_US
dc.subjecturban drainageen_US
dc.titleMeskun Bölgelerdeki Yollarda Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinin Hidroliği Ve Tasarımıtr_TR
dc.title.alternativeHydraulics And Design Of Stormwater Drainage Systems In Urban Areasen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentHidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentHydraulics and Water Resources Engineerinen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2904.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.